Ponad 29 tys. osób złożyło wnioski o udzielenie Bezpiecznego Kredytu. Podpisano już 2 021 umów na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Założono też 1011 Kont Mieszkaniowych.

Konto mieszkaniowe to drugi, obok Bezpiecznego kredytu 2%, instrument wspierający zakup pierwszego mieszkania. Bezpieczny kredyt 2% jest ofertą dla tych, którzy planują teraz zakup nieruchomości. Konto mieszkaniowe pozwala natomiast na oszczędzanie na ten cel w przyszłości. Program Pierwsze Mieszkanie umożliwia również gromadzenie oszczędności dla własnego dziecka.

Bezpieczny Kredyt 2%

W ubiegłym roku na rynku mieszkaniowym zaobserwowano spowolnienie związane głównie z niewielką aktywnością kredytową. Program Pierwsze Mieszkanie ma za zadanie aktywizację tej grupy, która przy standardowych ofertach bankowych nie miałaby możliwości uzyskania kredytu hipotecznego.

Bezpieczny kredyt 2 proc., który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą. Stanowi ona różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł.

Według prognoz dopłata państwa do rat kredytów w 2024 r. będzie wynosiła ponad 35,7 mln zł, a w 2025 r. – ok. 33,4 mln zł.

Nie bierzesz kredytu? Może Konto Mieszkaniowe jest dla Ciebie

Konto Mieszkaniowe to instrument dla tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Może je założyć osoba od 13. do 45. roku życia. Zakładając Konto Mieszkaniowe rodzice mogą zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Minimalna wpłata miesięczna wynosi 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna – 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

Ministerstwo Rozwoju i Technologii tworzy bazę dobrych praktyk obsługi obydwu programów. Na jego stronie opublikowany jest poradnik dla przyszłego kredytobiorcy albo oszczędzającego oraz lista najczęściej występujących pytań i odpowiedzi dotyczących programu.

Źródło informacji: MRiT