Pomimo coraz większej wiedzy o nieuchronnych zmianach klimatycznych, za wyborem ekologicznego budynku przemawia logika. Dla inwestorów i użytkowników nieruchomości mniejsze zużycie energii to kluczowa przewaga budynku. Na drugim miejscu pojawia się certyfikat potwierdzający ekologiczność, a podium domyka wysoka odporność na skutki zmian klimatu – wynika z raportu CBRE. W Europie oczekiwania co do ekologicznej charakterystyki budynków są wyższe niż w innych regionach świata, jak Azja czy USA.

– Wydaje się, że jako społeczeństwo jesteśmy już na takim etapie świadomości co do ekologii, że nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do działań w zakresie zapobiegania zmianom klimatu. Tak jest w teorii, a w praktyce w biznesie nadal liczą się zyski i to one najbardziej przekonują inwestorów i użytkowników nieruchomości. (…) Ponadto, budynek ekologiczny znacznie mniej traci na wartości z biegiem czasu, co zwłaszcza z punktu widzenia inwestora ma niebagatelne znaczenie. – mówi Anna Jarzębowska z CBRE. 

Po pierwsze: mniejsze zużycie mediów

Jak wynika z raportu, w 2022 roku na pierwszym miejscu wśród najważniejszych ekologicznych cech budynków w Europie znajduje się mniejsze zużycie mediów, które wskazuje ok. 90 proc. inwestorów oraz użytkowników nieruchomości. Na drugim miejscu zwraca się uwagę na fakt posiadania przez budynek zielonego certyfikatu (ok. 85 proc. wskazań), który potwierdza wysokie parametry nieruchomości i jej mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Podium domyka wysoka odporność na skutki zmian klimatycznych (np. powodzie, susze, fale upałów), co jest ważne dla ok. 78 proc. inwestorów i użytkowników nieruchomości. Widać zatem, że za ideą związaną z ekologią muszą iść racjonalne przesłanki, które stanowią główną przewagę ekobudynków.

Następnie: samowystarczalność budynku

Na kolejnych miejscach pobudek wyboru ekologicznych budynków znajdują się kolejno: wytwarzanie energii odnawialnej na miejscu, inteligentna technologia sterująca funkcjami budynku, elementy zmniejszające zużycie wody, klauzule „green lease” egzekwujące działania pro-ekologiczne, punkty ładowania samochodów elektrycznych, korzystanie z taryfy dla prądu ze źródeł ekologicznych bądź odnawialnych, wykorzystanie materiałów budowlanych ze zrównoważonych źródeł (np. drewno), instalacje do zmniejszania ilości i recyklingu odpadów na miejscu. Co ważne, wszystkie te czynniki uzyskały wśród europejskich inwestorów oraz użytkowników nieruchomości ponad 60 proc. wskazań. Oznacza to, że są ważne dla większości przy wyborze ekobudynku. 

Na końcu skali znajdują się jeszcze dwa dodatkowe czynniki, czyli budynek jest wyremontowany, odnowiony lub przerobiony, a nie nowy oraz bioróżnorodność na miejscu, bądź ochrona miejscowej przyrody. 

Europa najbardziej świadomym kontynentem

Badanie CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG” objęło inwestorów oraz użytkowników nieruchomości z Europy, Azji oraz USA.

Okazuje się, że w Europie są najwyższe oczekiwania w zakresie ekologicznej charakterystyki budynków w porównaniu do innych regionów.

Źródło: CBRE