Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy od przyszłego roku będzie obsługiwał prawie 4 tys. największych przedsiębiorstw z całej Polski – zdecydowało Ministerstwo Finansów. Konfederacja Lewiatan uważa, że utworzenie  tzw.  krajowego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego należałoby rozłożyć na dwa lata.

– Proponujemy, aby wyspecjalizowany urząd skarbowy utworzyć w dwóch etapach. Najpierw przenieść do niego firmy z województwa mazowieckiego, które spełniają kryteria. W praktyce oznaczałoby to „wymianę” podatników pomiędzy I Mazowieckim Urzędem Skarbowym, który będzie właśnie pełnij funkcję wyspecjalizowanego urzędu, a II I III Mazowieckim Urzędem Skarbowym. Dopiero po roku funkcjonowania nowego urzędu skarbowego, można eliminując wszelkie błędy czy też ewentualnie podwyższając kryteria rozpocząć przenoszenie podatników z innych województw do nowego urzędu. Ponadto firmy z poza województwa mazowieckiego miałyby więcej czasu na przygotowanie się do zmiany urzędu skarbowego – mówi Tomasz Misiak, wiceprzewodniczący Grupy Polityki Podatkowej Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Krajowy wyspecjalizowany urząd skarbowy ma obejmować 3830 podmiotów. To szacunek na podstawie danych, które wynikają ze złożonych zeznań podatkowych i informacji rejestracyjnych.

źródło: Konfederacja Lewiatan