Administracja państwowa, usługi dla biznesu oraz transport i logistyka – w tych branżach klienci płacą najpóźniej. Opóźnione płatności oznaczają dla firm brak płynności finansowej i wymuszają podjęcie konkretnych działań.

Odzyskiwanie należności to proces, który należy do kosztownych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Intrum, luka płatnicza w naszym kraju ponownie wzrosła. Polscy przedsiębiorcy nie mają powodów do zadowolenia. Klienci płacący po terminie są codziennością dla 8 na 10 biznesów z naszym kraju (79%). 

Nierzetelni płatnicy stanowią problem dla firm w Polsce. To przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora publicznego, usług dla biznesu, wydobywczego oraz TSL (transport, spedycja, logistyka). Wykonawcy często muszą czekać na zapłatę przez długi czas – średnio 62-69 dni. To powoduje brak płynności finansowej i koszty związane z odzyskiwaniem należności.

Aby ograniczyć ryzyko opóźnionych płatności, firmy mogą:

  • wymagać przedpłat,
  • sprawdzać wiarygodność kredytową klientów oraz
  • korzystać z ubezpieczeń i gwarancji bankowych.

Istnieje też możliwość naliczania odsetek i kosztów dotyczących odzyskiwania należności na podstawie unijnej dyrektywy.

W branży transportowej weryfikacja kontrahentów może obejmować sprawdzenie ocen danej firmy na giełdzie lub korzystanie z różnych rejestrów i opinii dostępnych online.

Poprawa zarządzania opóźnionymi płatnościami jest również ważną inicjatywą strategiczną. Pozwala ona skupić się na wczesnych zaległościach i współpracy z firmami windykacyjnymi.

Źródło: Intrum