Przeciętne zatrudnienie, przeciętne wynagrodzenie. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. wyniosło 6318,3 tys. Co oznacza, że nieznacznie – o 0,1% – wzrosło wobec września. Ponadto spadło o 1,0% w stosunku do sytuacji w październiku 2019 r. We wrześniu wzrosło wobec sierpnia o 0,3%.

Przeciętne zatrudnienie, przeciętne wynagrodzenie -pieniądze w formie banknotów i monet.
Przeciętne zatrudnienie, przeciętne wynagrodzenie

Wzrost przeciętnego zatrudnienia obserwujemy od czerwca br. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w październiku 2020 r. wyniosło 5458,88 zł. Było ono wyższe o 1,6% wobec wynagrodzeń z września. Ze względu na wypłatę premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Ponadto o 4,7% większe niż w październiku 2019 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło od 4136,26 zł w województwie warmińsko-mazurskim. W województwie mazowieckim do 5942,59 zł.

Źródło:gov.pl

Przeczytaj także: Długi Polaków – miesięczne wynagrodzenie nie wystarcza

Długi Polaków – miesięczna pensja nie wystarcza. Przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju wynosi obecnie 5 286 zł. W porównaniu z tym, kwota średniego zadłużenia Polaków jest ponad 3,5-krotnie wyższa i wynosi 19 126 zł. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Najdłużej swoje zobowiązania spłacać będą mieszkańcy województw lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy musieliby pracować na to ponad 4,5 miesiąca. Według danych KRD, łączne zadłużenie Polaków wynosi prawie 47,8 mld zł i stale rośnie.

Jeszcze w ub. r. niezapłacone rachunki wynosiły 44,8 mld zł. W najtrudniejszej sytuacji wydają się być mieszkańcy województw: śląskiego (6,8 mld zł). Następnie-mazowieckiego (6,73 mld zł) i dolnośląskiego (4,5 mld zł). Zestawiając to jednak z liczbą osób, które zamieszkują te regiony, można dojść do innych wniosków. Najwięcej do oddania ma bowiem przeciętny mieszkaniec Mazowsza – 22 212 zł. Kolejni na liście są Małopolanie (20 111 zł) i osoby żyjące na terenie województwa lubelskiego (19 930 zł). Czy te liczby wystarczą, żeby stwierdzić, kto będzie miał największe problemy ze spłatą swoich zobowiązań? Bynajmniej. Aby to potwierdzić, należy sprawdzić jeszcze, jakim wynagrodzeniem mogą pochwalić się Polacy.