Jak informuje Ministerstwo Finansów od 20 lutego podatnicy mogą opłacać roczny podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT za pomocą systemu płatności BLIK.

Od 20 lutego wszyscy podatnicy mogą uregulować zobowiązania podatkowe w zakresie rozliczenia PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy w tym w usłudze Twój e-PIT za pomocą systemu płatności mobilnej BLIK. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i przedsiębiorcom, możliwość płatności BLIK za roczne rozliczenie PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Uruchomienie BLIK w e-US jest efektem współpracy Ministerstwa Finansów z operatorem BLIK i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

PIT 2022: podatek możesz zapłacić BLIK-iem - mężczyzna trzyma w ręku telefon.
PIT 2022: podatek możesz zapłacić BLIK-iem

Możliwość opłacania zobowiązań podatkowych BLIK-iem wprowadziła znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia. Poza tym zostały w niej zawarte zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować; wydłużono również możliwość korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca br. 

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Rozliczenie PIT: zwroty i dopłaty podatku za 2022 r.

Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień odnośnie tego, kto w ramach rocznego rozliczenia PIT za 2022 rok otrzyma w 2023 roku zwrot podatku, a kto będzie musiał dopłacić podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2022 r. weszły duże zmiany, kilka miesięcy później w lipcu dokonano kolejnych korekt, które zostały podzielone na dwa etapy. Zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej i przesunięcie w czasie części zaliczek. W zamian obniżono z 17 proc. do 12 proc. pierwszą stawkę na skali podatkowej.

Druga część reformy, która weszła od 1 stycznia 2023 r. jest bardzo istotna dla osób, które mają dochody z umowy zlecenia, lub uzyskują dochód z kilku źródeł. Zleceniobiorcy otrzymali bowiem z początkiem tego roku prawo rozliczania już na etapie zaliczek miesięcznych kwoty wolnej. Od tego roku podatnik może także swobodniej dysponować miesięczną kwotą wolną i może podzielić ją maksymalnie na trzech płatników.