Wydatki świąteczne Polaków pod znakiem zapytania? Aż 16% Polaków nie wie jeszcze, jaką kwotę przeznaczy na zorganizowanie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Taką niepewność jeszcze rok temu deklarowało tylko 10% ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu „Świąteczne wydatki Polaków”* przygotowanym przez SW Research na zlecenie Grupy KRUK. Niemal 6% badanych nie wyda prawie nic. Planuje bowiem wyjazd na święta do najbliższych. Około 3% Polaków odpowiedziało, że nie obchodzi świąt, więc w ogóle nie planuje wydawać pieniędzy z tej okazji.

Najwięcej – bo ponad 28% badanych – zamierza zorganizować tegoroczne Boże Narodzenie za kwotę nie niższą niż 200 zł i nie wyższą niż 500 zł. Co piąty badany planuje wydać na zakupy świąteczne więcej niż 500 zł, ale mniej niż 1000 zł. Z kolei co dziesiąty rodak uważa, że koszty związane z tegorocznymi świętami powinny się zmieścić w przedziale kwotowym między 1000 zł a 1500 zł. Rok wcześniej taką kwotę planowało wydać o 3% ankietowanych więcej. Tylko nieliczni (5% badanych) twierdzą, że takie wydatki przekroczą 1500 zł i takich osób też jest o 1% więcej.

Ograniczone zakupy świąteczne

W tym roku planowanie wydatków świątecznych dla wielu z nas wiąże się z dużą niepewnością. Po pierwsze z wprowadzonych obostrzeń pandemicznych wynika, że zdecydowana większość z nas spędzi je w kameralnym gronie. Dlatego też wydatki świąteczne będą nieco niższe niż rok temu, bo nie musimy przygotowywać więcej jedzenia. Sytuacja pandemiczna wpłynęła też na poczucie braku stabilizacji finansowej wielu Polaków. Trudno zatem się dziwić, że niemal dwa razy więcej osób niż przed rokiem nie wie jeszcze, ile pieniędzy przeznaczy na święta.

Co ciekawe, wśród osób, które mają miesięczny dochód netto w wysokości: do 1 tysiąca złotych, od 1 do 2 tys. złotych, od 2-3 tys. zł, powyżej 5 tys. zł największy odsetek badanych chce, aby ich świąteczne wydatki nie przekroczyły 500 zł. Jednocześnie mają świadomość, że nie będą one niższe niż 200 zł. Jedynie wśród ankietowanych, których miesięczne dochody netto wynoszą między 3 a 5 tys. zł, dominowała odpowiedź, że przygotowania do świąt będą kosztować nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 1 tys. zł.

Wydatki świąteczne Polaków pod znakiem zapytania?- kobieta wącha perfumy w sklepie.
Wydatki świąteczne Polaków pod znakiem zapytania?

A jak wydatki świąteczne planują mieszkańcy poszczególnych województw?

Z zestawienia danych z poszczególnych województw wynika, że największy odsetek mieszkańców, którzy będą chcieli zacisnąć pasa i zmieścić się w wydatkach świątecznych do 200 zł, jest na Dolnym Śląsku. Wynosi 17%. Z kolei w województwie wielkopolskim jest największy odsetek osób, które zamierzają wydać na święta pomiędzy 200 a 500 zł (prawie 40%). Spośród wszystkich województw, to na Podlasiu jest największy odsetek mieszkańców, którzy na organizację świąt chcą przeznaczyć kwotę między 500 a 1000 zł (33%). Z kolei w Wielkopolsce jest też największy odsetek osób, które na świąteczne zakupy przeznaczą między 1000 a 1500 zł (15%). Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim, w porównaniu do pozostałych województw, największy odsetek osób wyda więcej niż 1500 zł na przygotowanie świąt (14%). Najwięcej mieszkańców niezdecydowanych w kwestii wysokości wydatków bożonarodzeniowych jest na Opolszczyźnie (28%). 

Dolnośląskie

Najwięcej osób, bo ponad 27%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł. Blisko 28% wyda między 500 a 1000 zł. Niemal 8% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Tylko 1% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się aż 17% ankietowanych. Niezdecydowanych jest 12% osób.

Kujawsko-pomorskie

Najwięcej badanych, bo ponad 29%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł. Prawie 24% wyda między 500 a 1000 zł. Niewiele ponad 14% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się prawie 8% ankietowanych. Z kolei 5% wyda powyżej 1500 zł. Niezdecydowanych jest niemal 10% osób.

Lubelskie

Najwięcej ankietowanych, bo 33% planuje, wydać na święta między 200 a 500 zł. Prawie 23% wyda między 500 a 1000 zł. Niemal 12% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei prawie 5% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się ponad 10% ankietowanych. Niezdecydowanych jest prawie 12% osób.

Lubuskie

 Najwięcej osób, bo prawie 23%, planuje wydać na święta między 500 a 1000 zł. Niemalże 13% wyda między 200 a 500 zł i taki sam odsetek osób (niemal 13%) chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei ponad 6% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się prawie 7% ankietowanych. Niezdecydowanych jest ponad 27% osób.

Łódzkie

Najwięcej ankietowanych, bo prawie 25%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł. Prawie 20% wyda między 500 a 1000 zł. Prawie 12% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei niespełna 3% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się niemal 9% ankietowanych. Niezdecydowanych jest prawie 24% osób.

Małopolskie

Najwięcej ankietowanych, bo ponad 22%, planuje wydać na święta między 500 a 1000 zł. Niewiele więcej niż 20% wyda między 200 a 500 zł. Ponad 9% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei prawie 5% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się ponad 8% ankietowanych. Niezdecydowanych jest prawie 22% osób.

Mazowieckie

W województwie mazowieckim najwięcej ankietowanych, bo ponad 25%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł. Ponad 23% wyda między 500 a 1000 zł. Niewiele ponad 11% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei więcej niż 6% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się niespełna 5% ankietowanych. Niezdecydowanych jest ponad 16% osób.

Opolskie

W województwie opolskim najwięcej ankietowanych, bo niemal 24%, planuje wydać na święta między 500 a 1000 zł. Prawie 14% wyda między 200 a 500 zł. Żadna z ankietowanych osób nie zadeklarowała, że planuje przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Jednak aż ponad 12% badanych planuje wydatki świąteczne zamknąć w kwocie do 200 zł. Z kolei prawie 5% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się ponad 12% ankietowanych. Niezdecydowanych jest niewiele ponad 28% osób.

Podlaskie

Najwięcej ankietowanych, bo niemal 33%, planuje wydać na święta między 500 a 1000 zł, a tylko niewiele ponad 20% wyda między 200 a 500 zł. Ponad 6% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei aż niemalże 13% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się ponad 9% ankietowanych. Niezdecydowanych jest prawie 16% osób.

Podkarpackie

W województwie podkarpackim najwięcej ankietowanych, bo niemal 28%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł, a tylko niewiele ponad 17% wyda między 500 a 1000 zł. 13% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei niespełna 2% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się ponad 7% ankietowanych. Niezdecydowanych jest prawie 22% osób.

Pomorskie

W województwie pomorskim najwięcej ankietowanych, bo 25%, planuje wydać na święta między 500 a 1000 zł, a prawie 19% wyda między 200 a 500 zł. Niewiele ponad 11% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei ponad 8% wyda powyżej 1500 zł. W tym województwie jest też sporo osób, bo ponad 12%,  które będą chciały zmieścić się w budżecie do 200 zł. Niezdecydowanych jest ponad 15% osób.

Śląskie

W województwie śląskim najwięcej ankietowanych, bo ponad 36%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł i ponad 23% wyda między 500 a 1000 zł. 10% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei prawie 5% wyda powyżej 1500 zł. Niewiele więcej, bo ponad 6% osób planuje zmieścić się w budżecie do 200 zł. Niezdecydowanych jest prawie 14% osób.

Świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim najwięcej ankietowanych, bo ponad 31%, planuje wydać na święta między 500 a 1000 zł i ponad 20% wyda między 200 a 500 zł. Prawie 13% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei niespełna 3% wyda powyżej 1500 zł. Prawie 9% osób planuje zmieścić się w budżecie do 200 zł. Niezdecydowanych jest prawie 17% osób.

Warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim najwięcej ankietowanych, bo ponad 33%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł, a niemal 21% wyda między 500 a 1000 zł. Ponad 6% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei aż ponad 14% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się jedynie niewiele ponad 3% ankietowanych. Niezdecydowanych jest prawie 16% osób.

Wielkopolskie

W województwie wielkopolskim najwięcej ankietowanych, bo prawie 40%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł, a niemal 24% wyda między 500 a 1000 zł. 15% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei ponad 6% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się podobny odsetek badanych, czyli ponad 6%. Niezdecydowanych jest tylko 7% ankietowanych.

Zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim najwięcej ankietowanych, bo ponad 32%, planuje wydać na święta między 200 a 500 zł, a prawie 14% wyda między 500 a 1000 zł. Niemal 9% badanych chce przeznaczyć na ten cel między 1000 a 1500 zł. Z kolei niewiele ponad 5% wyda powyżej 1500 zł. W budżecie do 200 zł planuje zmieścić się 9% ankietowanych. Niezdecydowanych jest ponad 23% badanych.

Źródło: KRUK