Z analiz socjologicznych wynika, że społeczeństwo polskie coraz bardziej angażuje się w sprawy ekologii. Pomimo tego, istnieje szereg problemów związanych z nieodpowiednią troską o nasze otoczenie naturalne. Skąd takie zjawisko się bierze?

Badania dotyczące świadomości ekologicznej w Polsce są regularnie przeprowadzane od lat i wykazują systematyczny wzrost naszej wiedzy oraz podejmowanych działań proekologicznych. Ponad połowa badanych uważa, że ochrona środowiska to obszar, w którym napotykamy najwięcej problemów, co w istocie jest pozytywnym sygnałem. To dowodzi, że nie ignorujemy istniejących kwestii, lecz jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją przed nami

Z drugiej strony, ponad 80% Polaków uznaje, że stan naszego otoczenia zależy od postaw nas samych. Co ciekawe, aż 95% ankietowanych twierdzi, że segreguje odpady, a tylko nieco mniej stara się nie marnować jedzenia i używa wielokrotnego opakowania czy siatek podczas zakupów. Dodatkowo, czterech na pięciu Polaków deklaruje, że ogranicza zakup produktów nieprzyjaznych dla środowiska.

Jednakże wielu ekspertów podkreśla, że część badanych wyraża opinie i zachowania, które są mocno zmanipulowane pod wpływem społecznym. Segregacja odpadów jest wymuszona prawem, więc wysoki odsetek osób segregujących śmieci nie jest zaskoczeniem, chociaż wciąż istnieje znaczna grupa ludzi unikających tego typu praktyk. Z kolei ogromna ilość marnowanej żywności (5 milionów ton rocznie) wskazuje na poważny problem społeczny. To oznacza, że choć teoretycznie rozumiemy, co należy czynić dla dobra środowiska, to często nasze działania nie są zgodne z tym, co deklarujemy. Najczęściej wynika to z niedostatecznej wiedzy ekologicznej, przywiązania do starych nawyków, lenistwa oraz braku wyobraźni co do konsekwencji naszych działań dla natury.

Więcej na: www.projektzielonapolska.pl

Partnerami projektu są: Fundacja ARP, Fundacja Enea, Fundacja PFR, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja State of Poland oraz Totalizator Sportowy.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Projekt Zielona Polska” edycja 2023.