Wywiad z Martą Jurewicz-Majszczyk, dyrektorką ds. zasobów ludzkich w Bureau Veritas, odpowiedzialną za Polskę, kraje Bałtyckie, Czechy, Słowację oraz Ukrainę, pełniącą również funkcję menedżerki ds. rozwoju talentów, o korzyściach płynących z wprowadzania polityk równościowych w firmie

Dlaczego Bureau Veritas Polska zdecydowała się na przystąpienie do procesu certyfikacji GEEIS?

W 2018 r. Grupa Bureau Veritas pracowała nad kilkoma inicjatywami, które miały pomóc w osiągnięciu postępów w zakresie równowagi płci i równości, upatrywała w tym szansę na zapewnienie przewagi konkurencyjnej w rywalizacji o talenty na rynku pracy. Dlatego poszukiwano jasnych wytycznych, które pomogłyby ocenić istniejące praktyki i proponowane działania oraz zapewnić mapę drogową, w jaki sposób możemy robić postępy. Wybór padł na GEEIS, który jest globalnym standardem obejmującym dziewięć kluczowych obszarów działania o rozpoznanym wpływie na równowagę i równość płci. Certyfikacja Bureau Veritas Polska była jednym z pilotażowych projektów w Grupie. Chcieliśmy pokazać, że mniejsze, nie tak rozbudowane jak inne spółki w Grupie, również mogą skutecznie wprowadzić do swojej strategii równość płci i podejmować w tym zakresie cenne, lokalne inicjatywy.

Co pokazał pierwszy audyt w ramach certyfikacji – jakie obszary do rozwoju i zmiany zostały w nim wskazane?

Z raportu wynikało, że nie mamy się czego wstydzić, ale też mamy nad czym pracować. O ile nasze lokalne inicjatywy, przyjęte wewnętrzne polityki, praktyki menedżerskie i podnoszenie świadomości wśród pracowników, a także wdrażanie standardów Grupy zostały ocenione dość wysoko, o tyle do uporządkowania pozostały praktyki wynagradzania czy bardziej sformalizowany dialog z pracownikami. Byliśmy jedną z nielicznych spółek w Grupie, na której czele stała kobieta, a wśród kadry menedżerskiej aż 60 proc. stanowisk również było obsadzonych przez panie. Nasze menedżerki miały na równi z menedżerami dostęp do atrakcyjnych szkoleń, włączając w to studia MBA. Edukowaliśmy naszych pracowników na temat ich praw rodzicielskich, żeby zachęcić pracowników – ojców do korzystania z przysługujących im urlopów. Co roku organizowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet po to, żeby uświadamiać i podkreślać wagę równego traktowania w zatrudnieniu. Dzieliliśmy się naszym podejściem i dobrymi praktykami z innymi spółkami należącymi do naszego dystryktu. Praca, jaką mieliśmy do wykonania, dotyczyła głębszych analiz związanych z gender pay gap, która utrzymywała się na europejskim poziomie, a także pogłębieniem i zachęceniem pracowników do szerszego dialogu z pracodawcą.

Pełna wersja wywiadu z Martą Jurewicz-Majszczyk dostępna jest w najnowszym wydaniu magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-2-2024.html