Mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce praktycznie we wszystkich segmentach sektora elektromobilności notowany jest wzrost. Na koniec grudnia 2022 r. w Polsce było zarejestrowane łącznie 64 705 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Co oznacza, że ich liczba w minionym roku zwiększyła się o 26 439 sztuk, tj. o 33% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Szczególnie dynamiczny wzrost występuje w grupie pojazdów dostawczych i ciężarowych. Już coraz częściej możemy zobaczyć na ulicach samochody dostawcze z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Jedyny segment, który wykazał ostry spadek, to autobusy, co jest odzwierciedleniem kryzysu finansowego w samorządach. Rośnie, choć nie tak dynamicznie, liczba ładowarek. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia AFIR, trwają intensywne prace nad przygotowaniem propozycji budowy sieci ładowarek, zlokalizowanych wzdłuż głównych korytarzy transportowych TEN-T w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim ładowarek przeznaczonych dla samochodów osobowych. W planach są również ładowarki bardzo dużej mocy dla pojazdów ciężarowych.

Elektryczne samochody osobowe w Polsce | Grudzień 2022

Kolejny rekordowy rok na polskim rynku elektromobilności - infografika, ilość elektrycznych samochodów w Polsce - grudzień 2022 r.
Kolejny rekordowy rok na polskim rynku elektromobilności

Pod koniec grudnia 2022 r. po polskich drogach jeździło 61 570 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 31 249 szt. tej części floty pojazdów (51%). Pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 30 321 szt. (49%).

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 3 135 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 16 274 szt. Jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 475 807 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 821 szt.

Stacje ładowania w Polsce | Grudzień 2022

Kolejny rekordowy rok na polskim rynku elektromobilności - infografika, wykres, stacje ładowania w Polsce.
Kolejny rekordowy rok na polskim rynku elektromobilności

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5016 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 38 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (103 punkty).

Źródło: PSPA

Przeczytaj także: Stacje ładowania pojazdów elektrycznych co 60 km

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych co 60 km – to jeden z postulatów posłów Parlamentu Europejskiego w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Kolejne z nich to stacje tankowania wodoru co 100 km i redukcja zanieczyszczeń pochodzących z paliw morskich. Nowe przepisy są częścią pakietu „Gotowi na 55 w 2030„, czyli unijnego planu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.