Tłumaczenia techniczne to bardzo specyficzna grupa przekładów. Zazwyczaj są to przekłady pisemne realizowane na zlecenie przedsiębiorstw działających w branży technicznej. Tłumaczenia tego typu zaliczają się do grupy przekładów specjalistycznych, która obejmuje najbardziej wymagające tłumaczenia, wymagające od tłumacza nie tylko biegłej znajomości języka obcego, lecz także specjalistycznej terminologii i nomenklatury obowiązującej w danej branży. W związku z tym, ich realizacją mogą zajmować się wyłącznie profesjonalni tłumacze, posiadający obok wykształcenia lingwistycznego także branżowe.

Tłumaczenia techniczne dla jakich branż? Czym różnią się od standardowych przekładów?

Tłumaczenia techniczne są obecnie realizowane dla wielu różnych branż. Wbrew pozorom, nie dotyczą one wyłącznie dziedziny przemysłu i szeroko pojętej techniki. Przekłady z tej kategorii są bowiem realizowane także dla firm działających w branży finansów i bankowości, marketingu i reklamy, handlowej, prawnej, IT, ubezpieczeniowej, rolniczej, chemicznej i wielu innych. Regularnie korzystają z nich również przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłem elektromaszynowym, motoryzacyjnym, budowniczym, inżynieryjnym i wieloma innymi dziedzinami współczesnego przemysłu.

Tłumaczenia techniczne od zwykłych przekładów różnią się przede wszystkim zakresem tematycznym oraz stosowaną w nich terminologią. Dotyczą specjalistycznych dziedzin, w których obowiązuje zupełnie inne słownictwo i terminologia niż te używane w życiu i języku codziennym. W związku z tym, tłumacz realizujący tłumaczenia techniczne musi biegle posługiwać się słownictwem i terminami z konkretnej dziedziny i precyzyjnie stosować je w swoich przekładach. Tylko w ten sposób będzie bowiem w stanie przygotować rzetelny, w pełni zgodny z oryginałem przekład, który będzie mógł zostać wykorzystany przez klienta w prowadzonej przez niego działalności zawodowej.

Na czym polegają tłumaczenia techniczne? Jakich treści najczęściej dotyczą?

Pod pojęciem przekładów technicznych kryją się tłumaczenia dokumentacji technicznej, prawno-finansowej, materiałów z branży IT, inżynierii oraz wielu innych dziedzin. Zaliczają się do nich m. in. tłumaczenia specyfikacji technicznych, dokumentów inwestycyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych, a także treści badawczych i rozwojowych. Tłumaczenia techniczne są realizowane także dla instrukcji obsługi urządzeń i maszyn, kart charakterystyki, deklaracji zgodności i certyfikatów, opisów patentowych, dokumentów przetargowych i wszystkich pozostałych treści o technicznym charakterze. Do przekładów technicznych bywają zaliczane także treści marketingowe, zwłaszcza te realizowane dla branży technicznej i przemysłowej.

Tłumaczenia techniczne posiadają odtwórczy charakter, co w praktyce oznacza, że ich głównym celem jest jak najdokładniejsze odwzorowanie w przekładzie oryginalnej treści. Nie ma w nich miejsca na żadną, nawet najmniejszą dowolność w interpretacji – przekład musi zostać zrealizowany z maksymalną dokładnością i precyzją zarówno pod względem formy, jak i treści. W związku z tym, tłumaczenia techniczne warto powierzyć tłumaczowi specjaliście z konkretnej dziedziny. Od ich jakości zależy bowiem wizerunek firmy, jakość oferowanych przez nią produktów i usług, a także oczekiwane wyniki biznesowe.