Ogłaszanie przetargów, choć zwycięzca został już wybrany, żądanie wykonania dodatkowych prac po podpisaniu umowy, ale bez zwiększenia wynagrodzenia, czy oczernianie ze strony konkurencji – to sytuacje, z którymi w ostatnim roku zetknęło się od 33% do 59% przedsiębiorców, jak wynika badań Rzetelnej Firmy.  To między innymi powód, dla którego poziom zaufania między polskimi przedsiębiorstwami jest wyjątkowo niski. Traci na tym gospodarka.

Rzetelna Firma przeprowadziła badanie, w którym zapytano 1 115 przedsiębiorców reprezentujących różne branże, o pozytywne i negatywne doświadczenia budujące lub niszczące zaufanie. Badanie jest kontynuacją wspólnego raportu Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy dotyczące kapitału społecznego w polskim biznesie.

Zaufanie w biznesie nie jest wartością daną, trzeba je nieustannie budować – mówi Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy. – W dużej mierze wynika to z doświadczeń samych przedsiębiorców. Jeżeli spotykają ich same dobre doświadczenia, to ich poziom zaufania do innych podmiotów rynku, nawet tych nieznanych, jest wyższy. Dlatego tak istotne jest, by wzmacniać pozytywne postawy w biznesie i promować uczciwość – dodaje.

Rób drugiemu co Tobie miłe

W świecie pełnego zaufania odsetek firm, które dotrzymują wspólnie ustalonych terminów jest bliski 100%. Badanie Rzetelnej Firmy pokazuje, że na 1 115 ankietowanych przedsiębiorców z taką sytuacją spotyka się jedynie trzy czwarte z nich. Jedynie, bo mimo że to znacząca przewaga, należy ocenić ten wynik negatywnie. Nic tak nie buduje zaufania w biznesie, jak pewność, że kontrahent zachowa się wobec nas uczciwie.

Co czwarty właściciel firmy przyznał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyła się mu się sytuacja, że kontrahent zwrócił nadpłaconą kwotę bez konieczności upominania się. Takie sytuacje przyczyniają się do wzrostu poczucia, że polscy przedsiębiorcy są uczciwi. Odrobinę więcej, bo 38,7% firm przyznało, że ich kontrahent nieodpłatnie i dobrowolnie usunął wadę produktu/usługi pomimo że nie obligowała go do tego umowa. Takie zachowanie świadczy o wysokiej jakości i dbałości o kontakty biznesowe.

Niestety, nasz sondaż pokazał, że zdarzenia budujące zaufanie wśród przedsiębiorców występują nie tak często, jak byśmy tego sobie życzyli. Ludzie biznesu muszą zrozumieć, że to od nich zależy sytuacja w gospodarce. Jeśli sami nie zaczną traktować się rzetelnie i uczciwie, nie mogą oczekiwać, że inni postąpią tak wobec nich – dodaje Sokołowski.

Niszczyciele zaufania

W badaniu Rzetelnej Firmy pokazano także częstość występowania zdarzeń niszczących poziom zaufania. Z jednej strony należą do nich sytuacje, gdy po podpisaniu umowy kontrahent domaga się zwiększenia kontraktu bez podwyższania jego wartości, już po podpisaniu umowy. Do takiej sytuacji przyznało się 44% przedsiębiorców.

Z kolei 58,7% przedsiębiorców spotkało się z sytuacją ogłaszania przetargów lub proszenia o przygotowanie oferty bez zamiaru zawarcia umowy. Głównym celem takich zdarzeń była zwykła nieuczciwość, chęć zebrania pomysłów lub wypełnienie wymaganej liczby ofert w przetargu, w momencie gdy zwycięzca już był znany.

Innym przykładem, który cieniem kładzie się na zaufanie w biznesie jest nieuczciwa konkurencja. Co trzeci przedsiębiorca przyznał, że w ostatnim roku spotkała go sytuacja, że jego konkurencja rozpowszechniała o nim nieprawdziwe informacje, aby zdyskredytować go w oczach klientów.

źródło: Rzetelna Firma