Czy niewielkie kroki mogą prowadzić do wielkich zmian? V Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 jest doskonałym przykładem, że to możliwe. Kolejna edycja j zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczny dwudniowy kongres odbędzie się już 22-23 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Jakie tematy tym razem podejmą eksperci ze świata ekologii, biznesu i zrównoważonej transformacji?

Wspólnie, ku przyszłości

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to cykliczne wydarzenie, którego celem jest zbudowanie przestrzeni służącej wymianie idei, współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięciu celów klimatycznych oraz wspieraniu ambitnych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie inicjatyw polskiej polityki klimatycznej. Dwudniowe wydarzenie, którego organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei, realizowane jest w formule hybrydowej, w trzech studiach telewizyjnych. Ubiegłoroczna edycja TOGETAIR 2023 stała się ważnym elementem dialogu społecznego – łącznie, w ramach trzech tematycznych scen, przeprowadzono 32 debaty i 27 key note’ów, a w wydarzeniu wzięło udział aż 150 firm, instytucji oraz NGO’sów. Całkowity zasięg przekazu osiągnął rekordową wysokość, docierając do 61 mln odbiorców poprzez liczne publikacje, live streaming oraz działania promocyjne prowadzone w mediach społecznościowych i w kanałach komunikacyjnych partnerów wydarzenia – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

Wydarzenie odbędzie się 22-23 kwietnia 2024 r. w Warszawie 

Tegoroczna edycja po raz kolejny połączy przedstawicieli różnych sektorów, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne na stronie organizatora: https://togetair.eu/.  

Warto również podkreślić, że bilety na to wydarzenie są bezpłatne, a rejestracja jest otwarta. Zachęcamy do zapoznania się z programem i zarejestrowania się przez stronę: https://event.togetair.eu/registration

Trzy sceny tematyczne – jeden cel

Ideą, która przyświecać będzie zbliżającemu się wydarzeniu, jest wspólne działanie ku przyszłości. W obrębie trzech scen tematycznych eksperci spotkają się, aby wspólnie debatować nad rozwiązaniami, trendami ekologicznymi, a także szansami i zagrożeniami, jakie dla środowiska niesie perspektywa kolejnych lat. Scena CLIMATE CARE stanie się przestrzenią do podjęcia m.in. takich tematów, jak dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo, Gospodarka Obiegu Zamkniętego czy troska o jakość powietrza, zasoby wody i bioróżnorodność. Kolejna ze scen – BUSINESS CONNECT – podejmie tematy związane m.in. z odpowiedzialnością przedsiębiorców wobec działań wpływających na środowisko, rynkami energii czy finansowaniem zrównoważonego rozwoju i rolą automatyzacji procesów. Z kolei trzecia ze scen, jaką jest FUTURE COOPERATION, skupi się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i przemyślanych rozwiązań wobec zmian klimatycznych, a także roli innowacji i globalnych trendów w przyszłości naszej planety.

Co jeszcze czeka na uczestników TOGETAIR 2024?

Szerokie eksperckie grono nie ograniczy się jednak do debat prowadzonych w ramach trzech tematycznych scen. Podobnie jak w minionym roku, uczestnicy Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR mogą liczyć na inspirujące prelekcje w ramach key note’ów i dynamicznych power speech’y. Dyskusja będzie toczyła się także w formule otwartych okrągłych stołów, a zaproszeni goście zasiądą na gorących krzesłach, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami w tematach związanych z ekologicznymi perspektywami, jakie mają wpływ na przyszłość planety. Informacje o szczegółach wydarzenia, jego kolejnych elementach oraz prelegentach, którzy pojawią się na scenach tematycznych, zostaną doprecyzowane w najbliższym czasie.

TOGETAIR 2024 dąży nie tylko do budzenia społecznej świadomości w zakresie działań na rzecz środowiska, ale także do pokazania, że nawet niewielki krok – od segregacji odpadów, aż po wybór transportu publicznego czy promowanie odnawialnych źródeł energii – może być istotną zmianą na drodze do budowania zrównoważonej przyszłości i lepszego, bardziej ekologicznego świata dla przyszłych pokoleń. Wydarzenie zostało objęte parasolem komunikacyjnym określonym hasłami #TOGETHER FOR US #TOGETHER FOR CLIMATE. Tegoroczna edycja opiera się o trzy sceny tematyczne oraz trzy filary: Organizatorzy zaznaczają, że chcą łączyć zamiast dzielić, dbać o klimat i środowisko, współpracować dla lepszej przyszłości. W efekcie – wspólnie działać dla klimatu, realizując ideę #TOGETAIR.

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, aby zaangażować się w świadome działanie na rzecz budowania ambitnej, racjonalnej ekonomicznie Polskiej Polityki Klimatycznej i Energetycznej. Spotkanie w eksperckim gronie to nie tylko szansa na wymianę myśli i doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz możliwość przyjęcia nowej, zgodnej z najnowszymi ekologicznymi trendami perspektywy – z myślą o przyszłości. 

Ku przyszłości – zbliża się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 w Warszawie

Czy niewielkie kroki mogą prowadzić do wielkich zmian? V Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 jest doskonałym przykładem, że to możliwe. Kolejna edycja j zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczny dwudniowy kongres odbędzie się już 22-23 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Jakie tematy tym razem podejmą eksperci ze świata ekologii, biznesu i zrównoważonej transformacji?

Wspólnie, ku przyszłości

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to cykliczne wydarzenie, którego celem jest zbudowanie przestrzeni służącej wymianie idei, współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięciu celów klimatycznych oraz wspieraniu ambitnych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie inicjatyw polskiej polityki klimatycznej. Dwudniowe wydarzenie, którego organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei, realizowane jest w formule hybrydowej, w trzech studiach telewizyjnych. Ubiegłoroczna edycja TOGETAIR 2023 stała się ważnym elementem dialogu społecznego – łącznie, w ramach trzech tematycznych scen, przeprowadzono 32 debaty i 27 key note’ów, a w wydarzeniu wzięło udział aż 150 firm, instytucji oraz NGO’sów. Całkowity zasięg przekazu osiągnął rekordową wysokość, docierając do 61 mln odbiorców poprzez liczne publikacje, live streaming oraz działania promocyjne prowadzone w mediach społecznościowych i w kanałach komunikacyjnych partnerów wydarzenia – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

Wydarzenie odbędzie się 22-23 kwietnia 2024 r. w Warszawie 

Tegoroczna edycja po raz kolejny połączy przedstawicieli różnych sektorów, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne na stronie organizatora: https://togetair.eu/.  

Warto również podkreślić, że bilety na to wydarzenie są bezpłatne, a rejestracja jest otwarta. Zachęcamy do zapoznania się z programem i zarejestrowania się przez stronę: https://event.togetair.eu/registration

Trzy sceny tematyczne – jeden cel

Ideą, która przyświecać będzie zbliżającemu się wydarzeniu, jest wspólne działanie ku przyszłości. W obrębie trzech scen tematycznych eksperci spotkają się, aby wspólnie debatować nad rozwiązaniami, trendami ekologicznymi, a także szansami i zagrożeniami, jakie dla środowiska niesie perspektywa kolejnych lat. Scena CLIMATE CARE stanie się przestrzenią do podjęcia m.in. takich tematów, jak dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo, Gospodarka Obiegu Zamkniętego czy troska o jakość powietrza, zasoby wody i bioróżnorodność. Kolejna ze scen – BUSINESS CONNECT – podejmie tematy związane m.in. z odpowiedzialnością przedsiębiorców wobec działań wpływających na środowisko, rynkami energii czy finansowaniem zrównoważonego rozwoju i rolą automatyzacji procesów. Z kolei trzecia ze scen, jaką jest FUTURE COOPERATION, skupi się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i przemyślanych rozwiązań wobec zmian klimatycznych, a także roli innowacji i globalnych trendów w przyszłości naszej planety.

Co jeszcze czeka na uczestników TOGETAIR 2024?

Szerokie eksperckie grono nie ograniczy się jednak do debat prowadzonych w ramach trzech tematycznych scen. Podobnie jak w minionym roku, uczestnicy Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR mogą liczyć na inspirujące prelekcje w ramach key note’ów i dynamicznych power speech’y. Dyskusja będzie toczyła się także w formule otwartych okrągłych stołów, a zaproszeni goście zasiądą na gorących krzesłach, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami w tematach związanych z ekologicznymi perspektywami, jakie mają wpływ na przyszłość planety. Informacje o szczegółach wydarzenia, jego kolejnych elementach oraz prelegentach, którzy pojawią się na scenach tematycznych, zostaną doprecyzowane w najbliższym czasie.

TOGETAIR 2024 dąży nie tylko do budzenia społecznej świadomości w zakresie działań na rzecz środowiska, ale także do pokazania, że nawet niewielki krok – od segregacji odpadów, aż po wybór transportu publicznego czy promowanie odnawialnych źródeł energii – może być istotną zmianą na drodze do budowania zrównoważonej przyszłości i lepszego, bardziej ekologicznego świata dla przyszłych pokoleń. Wydarzenie zostało objęte parasolem komunikacyjnym określonym hasłami #TOGETHER FOR US #TOGETHER FOR CLIMATE. Tegoroczna edycja opiera się o trzy sceny tematyczne oraz trzy filary: Organizatorzy zaznaczają, że chcą łączyć zamiast dzielić, dbać o klimat i środowisko, współpracować dla lepszej przyszłości. W efekcie – wspólnie działać dla klimatu, realizując ideę #TOGETAIR.

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, aby zaangażować się w świadome działanie na rzecz budowania ambitnej, racjonalnej ekonomicznie Polskiej Polityki Klimatycznej i Energetycznej. Spotkanie w eksperckim gronie to nie tylko szansa na wymianę myśli i doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz możliwość przyjęcia nowej, zgodnej z najnowszymi ekologicznymi trendami perspektywy – z myślą o przyszłości. 

BiznesTuba jest patronem medialnym TOGETAIR 2024.