Z końcem 2023 zakończyła się kolejna edycja programu „MYŚL PO POLSKU”, skierowanego na zwiększenie
świadomości społecznej dotyczącej rozwoju technologicznego i innowacyjności wśród Polaków i Ukraińców w
Polsce. Program promował nowe rozwiązania techniczne, wspierając rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość
poprzez ogólnokrajową kampanię dydaktyczno-publicystyczną.

Edycja 2023 adresowana była do polskiej i ukraińskiej młodzieży, miała charakter popularnonaukowy, przedstawiając innowacje i wkład polskich firm, start-upów, instytucji badawczych, naukowców i wynalazców w rozwój nauki i techniki. Program inspiracyjny miał na celu pokazanie, że każdy dobry pomysł może być zrealizowany w Polsce. Głównym celem było
motywowanie młodych Polaków i Ukraińców do aktywności, działania i realizacji marzeń.


Przez wielokanałową kampanię, program dotarł do ponad 15 000 000 odbiorców w języku polskim i ukraińskim,
głównie poprzez prasę, radio, portale, media społecznościowe oraz współpracę z twórcami internetowymi z
Polski i z Ukrainy. Każdy z nich wniósł swoje unikalne doświadczenie i perspektywy, co znacznie przyczyniło się
do sukcesu kampanii. Wygenerowane przez twórców zasięgi były imponujące – obejmując szeroką gamę
platform cyfrowych i mediów społecznościowych – przekroczyły 7 000 000 wyświetleń, półtora tysiąca
komentarzy, blisko 40 000 polubień oraz innych form zaangażowania, co zagwarantowało sukces zrealizowanej
kampanii.


Inicjatorzy projektu kierują podziękowania dla Partnerów Projektu: Fundacji ARP, Fundacji BGK, Fundacji
Empirii i Wiedzy, Fundacji PFR oraz Totalizatora Sportowego, zaznaczając, że projekt otrzymał również
dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Myśl po polsku”.

Więcej informacji na stronie: www.myslpopolsku.pl