W pierwszym kwartale 2023 roku w stolicy nie oddano do użytku żadnego nowego budynku biurowego. Współczynnik pustostanów utrzymał się na niezmiennym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jednocześnie odnotowano wręcz spadek aktywności najemców. Nie stanęło to na drodze nowym umowom na rynku biurowym, które stanowią ponad 60% podpisanych kontraktów w stolicy.

Dla porównania, w zeszłym roku o tej porze współczynnik pustostanów w warszawskich biurach spadał. Mimo to deweloperzy i tak planują realizację kolejnych inwestycji biurowych w stolicy w odpowiedzi na zainteresowanie wybranych branż.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie pozostały na niezmienionym poziomie – 6,26 mln mkw. Miniony kwartał był pierwszym od ponad 15 lat (od II kw. 2005 r.), w którym deweloperzy nie dostarczyli na warszawskim rynku żadnego nowego projektu biurowego. Związane jest to ze spadkiem aktywności deweloperskiej od drugiego kwartału 2020 roku.

Skąd rosnące zainteresowanie nowymi biurami?

W strukturze popytu największy udział miały nowe umowy (63%). Na pozostałe 37% złożyły się renegocjacje i odnowienia umów (25%). Ekspansje i transakcje na potrzeby własne po 5%, a przednajmy 2%. Najbardziej aktywnymi najemcami biurowym w Warszawie w ubiegłym kwartale były firmy z sektora usług dla biznesu (19,5%), produkcyjnego (9,5%) oraz finansowego (9,3%).

Czynsz za biuro też droższy

Nadal utrzymuje się presja na wzrost czynszów za najlepsze powierzchnie biurowe. Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku miesięczne stawki czynszu w najlepszych biurowcach w centrum utrzymywały się w przedziale 22-26 euro za mkw., natomiast poza centrum wynosiły 14-16 euro za mkw.

Źródło: Newmark Polska