Będzie bezpieczniej

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów. Mają one być usytuowane zostaną w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju. To kolejny etap realizowanego obecnie projektu rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, zakładającego zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących.

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce jest priorytetem rządu. Prowadzimy różnorodne działania, które zmierzają do tego celu. To nowe inwestycje i nowe przepisy. Chcemy, aby liczba wypadków spadała szybciej niż obecnie. Chcemy znacząco zmniejszyć liczbę osób, które straciły życie wskutek wypadku drogowego – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Fotoradary w niebezpiecznych miejscach

Fotoradary zostaną zainstalowane w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W wytypowaniu lokalizacji przeznaczonych do objęcia nadzorem pomógł Instytut Transportu Samochodowego. Na zlecenie CANARD wykonana została analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Objęła ona wszystkie drogi publiczne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób rannych oraz zabitych. Instytut opracował wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których  w pierwszej kolejności powinny zostać zainstalowane urządzenia rejestrujące. Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wypadku. Pod uwagę wzięto obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch.

Odcinkowy pomiar prędkości i rejestratory wjazdu na czerwonym świetle

Kolejnym etapem rozbudowy systemu nadzoru nad ruchem drogowym będzie wybór lokalizacji. Następnie przetarg na odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory wjazdu na czerwonym świetle.

Wypadki będące skutkiem niestosowania się kierujących do sygnału świetlnego, są jednymi z najbardziej tragicznych w skutkach. Wstępna kwalifikacja miejsc do objęcia nadzorem nad ruchem drogowym w zakresie ujawniania wjazdu na czerwonym świetle, przeprowadzona została w oparciu o analizę miejsc o największej intensywności zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach lub przejazdach kolejowych z sygnalizacją świetlną. Podczas analizy uwzględniono statystyki zdarzeń drogowych z ostatnich trzech lat, poprzedzających ocenę lokalizacji.

Istotnym warunkiem instalacji urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości jest wysoka intensywność zdarzeń, które występują w szeregu miejsc na niebezpiecznym odcinku drogi. Kluczowe jest również ustalenie, czy na analizowanym fragmencie drogi zainstalowano sygnalizację świetlną (skrzyżowanie, przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów). Weryfikacji podlegała także jednolitość obowiązującego limitu prędkości. Chodziło o to czy analizowany odcinek nie znajduje się częściowo w obszarze zabudowanym, a częściowo w niezabudowanym

Oczekiwania społeczeństwa

Za potrzebą rozbudowy systemu CANARD przemawia m.in. duża liczba składanych do CANARD wniosków o instalację urządzeń rejestrujących. Do tej pory wpłynęło ponad 3 tys. wniosków o zainstalowanie, przejęcie czy przeniesienie urządzeń. Kierowane były one między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Policję, samorządy, społeczności lokalne oraz obywateli.

Nowe urządzenia rejestrujące ze wsparciem UE

Po pierwsze projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dodatkowo jest on kontynuacją już funkcjonującego projektu budowy centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Nowy projekt służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Co więcej system ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. Działania, zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu, uwzględniają włączenie do niego urządzeń najnowszej generacji.

W efekcie w ramach projektu pojawi się 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 26 fotoradarów i 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Liczba skrzyżowań, które nadzoruje GITD, będzie większa o 30, ponadto wideodetekcją objętych zostanie 5 przejazdów kolejowych. Ponadto w miejscach, w których nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących, liczba przenośnych urządzeń rejestrujących zwiększy się o 11.