Przy mocno rozwiniętej gospodarce rynkowej, a co za tym idzie przy dużym nasyceniu rynku, przedsiębiorcy zmuszeni są do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu ich konkurencyjności oraz ułatwią dalszy rozwój firmy. Dotyczy to zarówno dużych korporacji, jak i sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych sposobów na podwyższenie konkurencyjności jest wdrażanie nowych technologii informatycznych.

Sektor MSP to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się segmentów gospodarki. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa tworzą znaczny procent PKB, realnie przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. W świecie, w którym technologie odgrywają coraz istotniejszą rolę, wdrożenie rozwiązań odpowiadających potrzebom firmy i wymogom branży jest warunkiem sine qua non jej rozwoju. Dzięki takim zmianom możliwy jest wzrost sprzedaży, podnoszenie jakości obsługi klienta czy polepszenie komunikacji z partnerami lub klientami naszej firmy.

Potrzeba inwestycji jest szczególnie silna w przypadku e-biznesu, który jednoznaczny jest z koniecznością wdrażania mobilnych technologii informatycznych, tworzenia dedykowanych platform czy aplikacji. W tym przypadku działania w zakresie IT są podstawą skutecznego biznesu.

Dobrym przykładem nowoczesnej i mobilnej technologii informatycznej są rozwiązania Microsoftu i znany już na rynku pakiet Office 365. Narzędzie to uwalnia pracownika od konieczności stacjonarnej pracy przy biurku i czyni go w pełni mobilnym i niezależnym. Dzięki wykorzystaniu „chmury” może on wykonywać swoją pracę praktycznie z każdego miejsca w dowolnym czasie.

Dzięki pakietowi Office 365 pracownik otrzymuje w pełni funkcjonale narzędzie, które oprócz typowej pracy biurowej umożliwia mu komunikację z klientami poprzez spotkania online czy połączenia konferencyjne, odbieranie i wysyłanie poczty, przeglądanie oraz edytowanie dokumentów firmowych oraz pracę wspólną na dokumentach, kalendarzach itp.

Wdrożenie Office 365 wiąże się także z pełną dowolnością wyboru sprzętu dla pracowników firmy. Nie ma konieczności ograniczania się tylko do komputerów stacjonarnych czy notebooków. Pracownicy mogą wykorzystywać praktycznie dowolne urządzenia mobilne typu tablet czy smartfon, a dzięki pełnej synchronizacji danych w dowolnym miejscu i czasie mają dostęp do swoich dokumentów. Jest to bardzo istotne w dobie rosnącej mobilności i coraz popularniejszego trendu BYOD (Bring Your Own Device). Model ten polega na używaniu przez pracowników w miejscu pracy swoich prywatnych urządzeń.

Pracownik posiadający licencję na Office 365 może korzystać aż z pięciu urządzeń, co daje mu bardzo szerokie możliwości, a dla firmowego budżetu stanowi oszczędności, ponieważ pozwala zredukować koszty zakupu dodatkowych licencji, a także koszty utrzymania obsługi informatycznej (nie ma konieczności inwestowania w dodatkowe środki trwałe). Dzięki wdrożeniu Office 365 firma może zrezygnować z utrzymywania drogiej infrastruktury serwerowej, nie martwiąc się przy tym o dostępność usługi, która gwarantowana jest na poziomie 99,9%. Dodatkową korzyścią jest fakt, iż wraz z pakietem firma zyskuje dostęp do pomocy technicznej przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

Wygenerowane oszczędności można zagospodarować do implementacji kolejnych nowych technologii w przedsiębiorstwie, przyczyniając się tym samym do jej rozwoju i wzrostu konkurencyjności na rynku MSP.

Badania i analizy rynku dowodzą, że MSP są coraz bardziej świadome potrzeby informatyzacji. Nowe technologie postrzegają już nie tylko jako wartość dodaną, ale wręcz jako warunek konieczny dla ich skutecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Z pewnością będzie to skutkowało pojawianiem się kolejnych narzędzi i usług dedykowanych temu sektorowi oraz dalszej specjalizacji w jego obsłudze.

 

autor: Marcin Babiak, Prezes Zarządu Komputronik Biznes Sp. z o.o.