GPW i KDPW_CCP zdecydowały o czasowym zniesieniu opłat pobieranych od animatorów średnich i małych spółek. Celem jest wspieranie płynności obrotu akcjami małych i średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect. Promocja będzie trwać od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Giełda Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP wprowadzają promocję polegającą na czasowym zniesieniu opłat transakcyjnych i rozliczeniowych od obrotu akcjami średnich i małych spółek, który jest realizowany przez Animatorów Rynku na GPW oraz na NewConnect. Promocja obejmuje animowanie wszystkich akcji oprócz spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Będzie trwać od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

– Animatorzy Rynku otrzymają lepsze warunki zawierania transakcji na rynku akcji, co powinno korzystnie wpłynąć na płynność obrotu w segmencie średnich i małych spółek notowanych na GPW – powiedział Grzegorz Zawada, Wiceprezes GPW

– Celem obniżek opłat jest zwiększenie atrakcyjności inwestowania na krajowym rynku kapitałowym oraz podnoszenie jego konkurencyjności. Wspólnie z GPW chcemy tym samym stymulować rozwój rynku kasowego, jak również wzrost liczby inwestorów – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP.

Animatorem rynku jest dom maklerski lub bank, który na podstawie umowy z GPW zobowiązany jest do kwotowania (tzn. do wystawiania zleceń kupna i sprzedaży) cen akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach GPW.

Obecnie na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect jest notowanych ponad 900 spółek, z czego zdecydowaną większość stanowią średnie i małe przedsiębiorstwa. Na GPW działa bezpośrednio 56 firm inwestycyjnych i banków – członków giełdy, z których 20 pełni funkcję Animatora Rynku dla akcji.

Dwie zagraniczne firmy inwestycyjne, niebędące członkami giełdy, pełnią funkcję tzw. Zewnętrznego Animatora Rynku dla akcji spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Uczestnikami izby rozliczeniowej KDPW_CCP jest aktualnie 37 podmiotów – banków i biur maklerskich działających na polskim rynku.

źródło: GPW