Firmy IT mają się dobrze i kryzys im nie straszny. Popularność programów dla biznesu rośnie w Polsce nieprzerwanie od wielu lat, a jej gwałtowny skok widoczny jest od 2020 roku. Coraz większym uznaniem wśród polskich przedsiębiorców cieszą się rozwiązania działające w modelu cloud computing. Warto wiedzieć, że cyfryzacja procesów biznesowych może chronić firmy przed skutkami kryzysu i nieprzewidzianymi zagrożeniami. Zapewnia też oszczędność kosztów. Dlatego wbrew gospodarczym zawirowaniom, perspektywy dla firm IT dostarczających rozwiązania informatyczne dla biznesu pozostają bardzo dobre. Tendencja ta jest widoczna zarówno w skali globalnej, jak i na polskim podwórku.

Wzrostową falę na rynku programów dla przedsiębiorców zapoczątkowała pandemia COVID-19. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę badawczą IDC, zainteresowanie biznesowymi systemami informatycznymi rosło w Polsce nieprzerwanie w latach 2020-2021. Wyjątkowo intensywny był pod tym względem rok ubiegły. Szacunkowa wartość całego polskiego rynku aplikacji tego typu wyniosła wtedy 333,6 mln dolarów i była aż o 8,5 proc. większa niż w roku 2020. 

Transformacja cyfrowa polskich firm w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu systemów bazujących na modelu chmury obliczeniowej. Biznes oswoił się już z wizją przekazywania swoich danych w ręce zewnętrznych dostawców usług IT. Szczególną sympatią obdarzył tzw. chmurę prywatną, która odpowiadała w 2021 r. za 67 proc. wszystkich inwestycji w tym segmencie. Dużą popularnością cieszą się rozwiązania klasy ERP, systemy CRM, a także proste narzędzia administracyjno-księgowe.

Firmy IT odporne na kryzys - kobieta siedzi przy biurku przed ekranami  komputera.
Firmy IT odporne na kryzys

Co sprawia, że przedsiębiorcy zainteresowali się cyfryzacją?

Skuteczne oprogramowanie, dobrze dostosowane do charakteru działalności firmy, może przynieść wiele korzyści związanych z organizacją pracy, bezpieczeństwem i relacjami z klientem. Systemy informatyczne dla biznesu pozwalają usprawnić m.in. procesy logistyczne i planowanie produkcji oraz zautomatyzować działania sprzedażowe. Ponadto aplikacje tego typu mogą również przyspieszać obsługę zgłoszeń serwisowych lub reklamacji. Wszystko to przekłada się na bezpośrednie korzyści biznesowe w postaci poprawy wydajności i zwiększenia udziałów w rynku.

Oprogramowanie lekarstwem na kryzys?

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z cyfryzacji jest również oszczędność kosztów. Wskazało na nią aż 38,7 proc. firm badanych w ramach opracowanego przez Siemensa raportu Digi Index 2022, analizującego stopień informatyzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Redukcja wydatków ma szczególnie duże znaczenie w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej i groźby recesji. Wojna w Ukrainie, wysokie ceny energii oraz inflacja są obecnie dodatkowymi czynnikami, motywującymi do wdrożenia w firmach specjalistycznego oprogramowania.

Wykorzystanie systemów informatycznych umożliwia przede wszystkim firmom produkcyjnym lepszą kontrolę łańcucha dostaw i przygotowanie na potencjalne niedobory materiałów koniecznych do podtrzymania produkcji. Lepsze zaplanowanie pracy oznacza w tym przypadku większe oszczędności, w tym także zmniejszenie zużycia drogiej energii.

Paradoksalnie, to trudne realia rynkowe stały się więc jednym z motorów napędowych polskiej cyfryzacji. Dane te potwierdza wspomniany już raport Digi Index 2022, zgodnie z którym inwestycje w dalszy rozwój oprogramowania deklaruje 70 proc. badanych firm. Zwiększenie wydatków na ten cel w najbliższym roku planuje z kolei 39,3 proc. przedsiębiorstw objętych badaniem Siemensa.

Źródło: Unifiedpost Group