Konkurujące o nowych inwestorów miasta i regiony szukają sposobów na zwiększenie biznesowej atrakcyjności. Jedną z form zachęty dla przedsiębiorców są wyodrębnione obszary oferujące preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Według danych z platformy Best2Invest w Polsce funkcjonuje obecnie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych o łącznej powierzchni ponad 18 000 ha oraz 71 Parków Biznesowych, w których średni przyrost inwestycji wynosi 215 zł na sekundę.

Według ostatnich badań Fundacji Pro Progressio na temat kluczowych czynników przy wyborze lokalizacji biznesowej dostępność Specjalnych Stref Ekonomicznych jest istotna według 67%, a obecność na danym terenie Parków Biznesowych jedynie dla połowy ankietowanych. Eksperci przewidują jednak, że znaczenie tego rodzaju instytutcji będzie wzrastać.

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Parki Naukowe i Technologiczne to dobry sposób na wykorzystanie poprzemysłowych terenów i ich infrastruktury. Przyjazne inwestorom otoczenie stymuluje rozwój gospodarczy polskich regionów, wpływa na redukcję bezrobocia i buduje wizerunek atrakcyjnej biznesowej lokalizacji. Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój Stref i Parków w Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu, Rzeszowie, Częstochowie i Bydgoszczy – mówi Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio.

Najstarszą SSE w Polsce jest EURO-PARK Mielec, posiadający swoje podstrefy na terenie pięciu województw. Wyróżnia go silna obecność inwestorów z sektora lotniczego, m.in. Hamilton Sundstrand, GOODRICH AEROSPACE i Polskie Zakłady Lotnicze. Największe obszarowo Strefy znajdują się w Wałbrzychu (ponad 2648 ha) i Katowicach (2347 ha). Najmniejsza – Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje 375,63 ha. SSE oferują

04przedsiębiorcom ulgi i zwolnienia podatkowe, przygotowany pod inwestycję teren lub  budynek po preferencyjnej cenie oraz różnego rodzaju pomoc niematerialną – na przykład doradztwo przy załatwianiu formalności związanych  z inwestycją czy zatrudnianiem pracowników.

Oprócz Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce funkcjonuje również 71 Parków Biznesowych. Według danych z platformy Best2Invest najwięcej jest ich obecnie w województwie śląskim (14), najmniej – w mazowieckim i lubuskim (po 1). Aktualnie największym Parkiem w Polsce jest utworzony w 2001 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.01

Parki dzielą się na te o charakterze technologicznym, przemysłowym, naukowo-technologicznym lub przemysłowo-technologicznym. W ich obrębie gromadzą się firmy z jednej lub kilku określonych branż oraz wspierające je placówki badawczo-naukowe. W Parkach prowadzona jest różnoraka działalność, m in. laboratoria, coworking, wynajem sal konferencyjnych, przestrzeni wystawowych, hal produkcyjnych czy inkubatory przedsiębiorczości.  Główne grupy korzystających z Parków Biznesowych to właściciele start-up’ów, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Oferta wsparcia przedsiębiorców obejmuje zazwyczaj doradztwo w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transfer technologii, wiedzy, 03know-how, przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Ze względu na rozmaite czynniki – położenie geograficzne, infrastrukturę i zasoby ludzkie, specyfikę lokalnego środowiska naukowego  czy tradycje regionu w wybranym sektorze gospodarki – większość Stref i Parków posiada specyficzny profil działalności. I tak w Katowickiej SSE intensywnie rozwija się klaster motoryzacyjny, Dolnośląski Park Technologiczny T-Park stawia na BPO, OZE, IT oraz medycynę uzdrowiskową, a celem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wsparcie takich branż jak: IT, BPO, biotechnologii, farmakologii, elektroniki czy nanotechnologii.

 

źródło: materiały prasowe