Inflacja w sierpniu 2020 r. Komentarz do danych GUS

Inflacja w sierpniu 2020 r. Komentarz do danych GUS. Według danych GUS, poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. był o 2,9% wyższy wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. Przy wzroście cen usług o 6,6% i towarów o 1,5%. Sierpień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spowolnienie spadku cen paliw … Czytaj dalej Inflacja w sierpniu 2020 r. Komentarz do danych GUS