Home Uncategorized Regulamin konkursu „Jak odzyskać utraconą skuteczność – rozdajemy książki”

Regulamin konkursu „Jak odzyskać utraconą skuteczność – rozdajemy książki”

 1. Organizatorem konkursu jest portal BiznesTuba.pl – BiznesTuba Sp. z o. o
 2. Nazwa konkursu to: „Jak odzyskać utraconą skuteczność – rozdajemy książki”.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest wydawnictwo INFOR.
 4. Konkurs jest przeprowadzony na fanpage’u serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/BiznesTuba/
 5. Konkurs trwa od 8 lipca do 15 lipca, do godz. 23:59.
 6. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników BiznesTuba.pl.
 8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie komentarzy z odpowiedzią na jedno z pytań konkursowych, pod postem konkursowym.
 9. Obowiązkiem uczestnika jest polubienie profilu facebook, a także udostępnienie komentarza konkursowego.
 10. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź konkursową, a jeśli prześle więcej niż jedną, pod uwagę będzie brany i oceniany pierwszy komentarz.
 11. Kryteriami oceny będzie merytoryczność, kreatywność a także aktywność pod postem zgłaszającego się do konkursu (czytaj: inne komentarze i lajki „znajomych”).
 12. Pytania konkursowe to: Co jest największą bolączką polskich pracodawców względem pracowników? Dlaczego tak łatwo dziś o wypalenie zawodowe?
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w składzie: Magda Strzykalska (BiznesTuba) oraz Katarzyna Chałas (INFOR.pl).
 14. Laureatów poinformujemy o wygranej na Facebooku.
 15. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można też otrzymać jej równowartości pieniężnej.
 16. Nagroda w konkursie to książka „Jak odzyskać utraconą skuteczność”. Odbiór nagrody odbędzie się w siedzibie redakcji: Wyspiańskiego 4/5, 01-577 Warszawa lub kurierem.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883). Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za proces konkursowy. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook na własną odpowiedzialność.