Home Wieści z firm CPPC dofinansuje projekt szkoleniowy – do rozdania 35 milionów złotych

CPPC dofinansuje projekt szkoleniowy – do rozdania 35 milionów złotych

Masz ciekawy projekt szkoleniowy, pomagający wejść do świata nowoczesnych technologii osobom dorosłym w Twojej okolicy? Świetnie działasz w swojej miejscowości, gminie, społeczności lokalnej i chciałbyś rozszerzyć projekt na większy obszar, np. całe województwo? W Centrum Projektów Polska Cyfrowa rusza właśnie konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowych, które sprawdziły się na mniejszym obszarze i są gotowe, by rozszerzyć ich działanie na dużą skalę.

W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie o łącznej  wartości 35 milionów złotych. Zgłoszenia w konkursie składać mogą między innymi organizacje pozarządowe i samorządy – szczegóły dostępne są na stronie internetowej CPPC: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-piaty-konkurs/

„Dzięki szkoleniom, cyfrowe wykluczenie Polaków odejdzie w przeszłość. To bardzo ważne z punktu widzenia poprawy komfortu życia obywateli, zwiększenia szans na rynku pracy, czy zrozumienia środków wymiany informacji w nowoczesnym świecie. Tworzenie społeczeństwa, które aktywnie korzysta z e-usług, komunikuje się z urzędami przez internet jest równie ważne, jak samo udostępnianie nowych usług” – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Konkurs został podzielony na trzy rundy. Pierwsze wnioski konkursowe można będzie składać od 30 września do 31 grudnia 2018 r., kolejne przyjmowane będą od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r. oraz od 1 do 29 marca 2019 r.  Dofinansowanie jednego projektu może wynieść od 0,5 do 5 mln złotych. Środki te mogą pokryć nawet 100 procent kosztów kwalifikowalnych projektu.

„Zapraszamy społeczników, animatorów lokalnych społeczności, edukatorów, którzy organizowali szkolenia z nowoczesnych technologii w swojej okolicy, a teraz chcieliby realizować je w większym zakresie. Dzięki ich wiedzy i finansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, tysiące Polaków pozna nowe technologie i wejdzie do cyfrowego świata. To szansa, byśmy wspólnie pokazali, jak łatwo i wygodnie korzystać między innymi z e-usług i internetu” stwierdził Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. Wnioski konkursowe mogą dotyczyć nie tylko stacjonarnych kursów i szkoleń, ale także wszelkich innych efektywnych form przekazywania wiedzy.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju kompetencji cyfrowych i nabycia umiejętności korzystania z e-usług przez uczestników szkoleń. Wybrane projekty będą miały też za zadanie stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

****

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest jednostką administracji rządowej, która buduje nowoczesną, cyfrową Polskę – przyjazną wszystkim obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą  Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu  naszego kraju będzie miał dostęp do szybkiego internetu, walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków z zakresu najnowszych technologii.

Wizją CPPC jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnie z nich korzystają .

Eksperci CPPC są odpowiedzialni za wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w latach 2014 – 2020. Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, do których należą trzy obszary: budowa szerokiego dostępu do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

  1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Finansujemy budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp do szybkiego Internetu,
w szczególności na terenach słabo zaludnionych, z dala od dużych aglomeracji – w miejscach mało atrakcyjnych dla prywatnych firm telekomunikacyjnych. Obecnie w trzech naborach wyłoniliśmy wykonawców sieci szerokopasmowej, która połączy ponad 11 tysięcy szkół i blisko 2 miliony gospodarstw domowych w całej Polsce.

Kwota przewidziana na realizację tego obszaru działań (tzw. kwota alokacji) to ponad miliard euro.

  1. E-administracja i otwarty rząd

Finansujemy  projekty, które zapewniają Polakom dostęp do przyjaznych i zrozumiałych e-usług w administracji i ograniczają do minimum konieczność odwiedzania urzędów. Dbamy również o polską kulturę i wspieramy digitalizację książek, filmów i muzyki – dzięki temu każdy z nas, w każdej chwili, bez wychodzenia z domu, będzie mógł przeczytać lub obejrzeć najlepsze  polskie dzieła, zachowane w formie cyfrowej także dla przyszłych pokoleń.

Kwota przewidziana na realizację tego obszaru działań (tzw. kwota alokacji) to ponad 949 milionów euro.

  1. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa
    Finansujemy projekty, które edukują Polaków w zakresie nowoczesnych technologii. Rozwijamy umiejętności, in.  dzieci, nauczycieli, seniorów, ale także profesjonalnych programistów. Chcemy, żeby każdy z nas czuł się bardzo dobrze w Polsce ery cyfrowej. Naszym celem jest również wsparcie rozwoju Informatycznych Mistrzów – najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych informatyków, tak, by ich wiedza i umiejętności zmieniała w przyszłości Polskę i świat.

 

Kwota przewidziana na realizację tego obszaru działań (tzw. kwota alokacji) to 145 milionów euro.