Home Aktualności Zobowiązania firm wobec banków rosną

Zobowiązania firm wobec banków rosną

W sierpniu br. znacząco wzrosły depozyty przedsiębiorstw, a także – w mniejszym stopniu – gospodarstw domowych. Wyraźnie większa była akcja kredytowa dla firm – podał NBP.

Zobowiązania przedsiębiorstw wobec instytucji finansowych były na koniec sierpnia o ponad 20 mld zł wyższe niż w sierpniu 2013 roku. To bardzo duży przyrost. W sierpniu ubiegłego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku wzrost akcji kredytowej  był bowiem ponad 8-krotnie niższy. To dowód, że firmy także w drugiej połowie roku inwestują (w pierwszej połowie 2014 r. inwestycje przedsiębiorstw średnich i dużych wzrosły realnie o 14,4 proc. r/r). Tak znaczący wzrost wartości kredytów nie może bowiem wynikać z ich potrzeb operacyjnych, lecz związany jest właśnie z inwestycjami.

Jednocześnie odnotowaliśmy, w stosunku do sierpnia 2013 roku, wzrost depozytów firm o 17,5 mld zł. Był on dwukrotnie wyższy niż w okresie sierpień 2013 w porównaniu z sierpniem 2012 r. Widzimy więc, że część firm podejmuje decyzje inwestycyjne i wspiera się zewnętrznym finansowaniem, część zaś akumuluje wypracowane nadwyżki finansowe, a inwestycje odkłada na później. Generalnie mamy jednak potwierdzenie ożywienia w inwestycjach, co dobrze wróży wzrostowi gospodarczemu.

Pozytywne sygnały dla wzrostu PKB płyną również z gospodarstw domowych. Rosną ich depozyty. Ale rosną także kredyty. W okresie sierpień 2014  – sierpień 2013 ich przyrost był dwa razy większy niż w okresie sierpień 2013 – sierpień 2012. Może to świadczyć o stabilnej sytuacji na rynku pracy i rosnącej skłonności Polaków do konsumpcji.

 Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan