Home Aktualności Zgoda KNF na objęcie przez Małgorzatę Zaleską stanowiska prezesa GPW

Zgoda KNF na objęcie przez Małgorzatę Zaleską stanowiska prezesa GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. udzieliła zgody na zmianę w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, polegającą na powołaniu Małgorzaty Zaleskiej na stanowisko Prezesa Zarządu. Zmiana w składzie Zarządu Giełdy zacznie obowiązywać od dnia doręczenia Spółce decyzji KNF.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało Małgorzatę Zaleską na stanowisko prezesa spółki 12 stycznia 2016 r.

Małgorzata Zaleska w 1993 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 r. ukończyła Podyplomowe Studia Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 2000 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, następnie w 2004 r. – tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Małgorzata Zaleska jest Dyrektorem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse. W swoim dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji.

 

GPW