Zdrowie się opłaca. Jak kompleksowa opieka medyczna wpływa na ekonomię firm? Z najnowszego raportu Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” wynika, że opieka zdrowotna stanowi wymierną korzyść nie tylko dla pracowników, lecz także dla pracodawców. Dzięki temu firma może zaoszczędzić ponad 1400 zł na kosztach absencji i prezenteizmu na jednego pracownika w skali roku.

Tekst pochodzi z wydania specjalnego magazynu HR Personel i Zarządzanie HR TOOLS 2022

Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest to, że dostęp do dobrej opieki zdrowotnej przynosi mierzalne korzyści dla firm. Oszczędność pracodawcy, którego pracownicy dla znajdują się pod opieką Medicover, wynosi 1408 zł w przeliczeniu na każdego statystycznego pracownika. W skali roku to aż o 403 zł więcej niż jeszcze rok temu. Raport jest elementem programu Zdrowa Firma, którego celem jest wsparcie firm we wszystkich obszarach zdrowia pracowników – fizycznego, psychicznego
i społecznego.

Zdrowie się opłaca. Jak kompleksowa opieka medyczna wpływa na ekonomię firm? -  okładki magazynu HR Personel i Zarządzanie
Zdrowie się opłaca. Jak kompleksowa opieka medyczna wpływa na ekonomię firm?

Okiem pracodawcy

Autorzy raportu zaznaczają, że najczęstszym powodem konsultacji lekarskiej jest wizyta profilaktyczna pracownika – w ciągu roku (w tym wizyty medycyny pracy) poddaje się jej 50–60 proc. badanych (lata 2019 i 2020). Stanowi to dwukrotnie wyższy odsetek w porównaniu z ogólną populacją w Polsce. Drugie wśród najczęstszych powodów do konsultacji są choroby układu oddechowego, na trzecim miejscu znalazły się choroby oka i przydatków oka.

Sfery z największym wzrostem absencji w 2020 roku to choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne. Jednocześnie dzięki profilaktyce, lepszemu dostępowi do opieki zdrowotnej, w tym telemedycynie, oraz właściwemu postępowaniu pacjenci Medicover mają krótszą absencję niż w populacji ogólnej w Polsce. Zgodnie z danymi za 2020 rok dzięki opiece Medicover firmy zyskały w analizowanej grupie średnio 4,40 produktywnego dnia na każdego pracownika. Jeśli weźmiemy pod uwagę całą badaną grupę, tj. prawie 445 tys. pracowników, zmniejszenie w tej grupie liczby zwolnień lekarskich i ograniczenie prezenteizmu, czyli kosztów związanych z obniżoną wydajnością pracy pracownika, który przychodzi do pracy mimo choroby, pozwalają uzyskać aż 1,95 mln dni, czyli 8372 produktywnych lat.

COVID-19 po raz pierwszy w raporcie

Jako że 2020 rok wraz z widmem koronawirusa postawił wszystkim spore wyzwanie, pracodawcy musieli skutecznie mu sprostać. Zgodnie z danymi Medicover za 2020 rok u 2,4 proc. pracowników stwierdzono podejrzenie lub potwierdzono zakażenie COVID-19. Chorobę nieco częściej rozpoznawano u mężczyzn niż u kobiet. Co ciekawe, po standaryzacji ze względu na liczebność grup najczęściej podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia COVID-19 stwierdzano u pracowników na stanowiskach decyzyjnych. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to kompletny obraz wpływu COVID-19 na pracowników, bo znaczna ich część trafiała do publicznej opieki zdrowotnej. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2020 roku zakażenie COVID-19 przeszło ok. 6 proc. Polaków.

Zdrowie psychiczne: stres, zaburzenia lękowe i depresyjne

W 2020 roku nastąpił znaczny wzrost korzystania z porad u psychologa i psychiatry. Wśród najczęstszych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym występują: reakcje na stres, zaburzenia lękowe i depresja. To właśnie w obszarze zaburzeń psychicznych z powodu reakcji na ciężki stres w Medicover w 2020 roku udzielono aż o 55 proc. więcej konsultacji niż rok wcześniej.

Zwiększenie potrzeby konsultacji związanych ze zdrowiem psychicznym było wyraźniejsze u kobiet niż u mężczyzn. Tak niepokojący wynik najprawdopodobniej jest skutkiem pandemii COVID-19. Podwyższenie poziomu stresu w połączeniu z pracą zdalną spowodowało pogorszenie stanu zdrowia psychicznego zatrudnionych. Efektem był wzrost liczby zwolnień lekarskich od psychiatry o prawie 60 proc.

Nadciśnienie, bóle pleców i głowy, cukrzyca

W 2020 roku nieprawidłowe ciśnienie tętnicze stwierdzono u 26 proc. pracowników, częściej niż w 2019 (21 proc.). Wysoki odsetek nieprawidłowych wartości ciśnienia stanowi ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, w tym udaru mózgu i śmierci. Właściwe leczenie oraz profilaktyka znacząco zmniejszają to ryzyko.

Długość zwolnień lekarskich wzrosła również z powodu zgłaszanych problemów z układem ruchu. Jedną z przyczyn tego wzrostu może być siedzący tryb życia, brak ergonomicznych warunków w czasie pracy zdalnej i utrudniony dostęp do rehabilitacji w czasie pandemii COVID-19. Pacjenci Medicover wzięli średnio na każdą z chorób z obszaru układu ruchu i urazów więcej dni zwolnienia niż w 2019 roku. Analiza pokazuje także, że co piąty wynik badania glikemii jest nieprawidłowy. Wskazuje to na konieczność kontroli poziomu cukru i intensyfikację profilaktyki w kierunku cukrzycy. Najistotniejszą rolę w profilaktyce odgrywają zmniejszenie masy ciała, właściwa dieta i aktywność fizyczna.

Ponad połowa pracowników ma jeden lub więcej czynników ryzyka prowadzących do problemów zdrowotnych w przyszłości (nadwaga, cholesterol, palenieitd.). Warto zaznaczyć, że nieprawidłowy poziom cholesterolu ma blisko połowa badanych. Odsetek nadwagi i otyłości zwiększył się nieznacznie w 2020 roku – wzrost o 2–3 p.p. wystąpił u obu płci. Jednak jest to trend długoletni, więc stanowi rosnące ryzyko zdrowotne. Wyżej wymienione dane wskazują na konieczność wprowadzenia działań w celu
profilaktyki chorób. Wiąże to się m.in. z koniecznością poprawy stylu życia. Aby to zapewnić, Medicover stale rozwija ofertę i wprowadza nowe rozwiązania dla pacjentów
– komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover.

Aktywność fizyczna jako nieodłączny element zdrowia

Medicover od kilku lat intensywnie rozwija się w kierunku zintegrowanej opieki zdrowotnej i stawia na holistyczne podejście do zdrowia (zgodnie z definicją WHO). W tym podejściu sport i aktywność fizyczna to nieodłączne elementy zdrowego trybu życia. Firma rozbudowuje sieć klubów fitness i siłowni, a także rozwija ofertę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji.

Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowego trybu życia od lat najbardziej pożądanym i popularnym benefitem pracowniczym jest opieka medyczna. „Zdrowie” staje się pojęciem coraz bardziej holistycznym, również za sprawą WHO, które definiuje jego znaczenie nie jako całkowity brak choroby, lecz jako „stan całkowitego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. Dlatego w Medicover stawiamy na zintegrowane podejście do zdrowia, które polega nie tylko na leczeniu konkretnego obszaru, lecz także jest szeregiem działań mających na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, jak aktywność sportowa czy profilaktyka – mówi Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover Polska.

Aktywność fizyczna jest także jednym z ważniejszych elementów zdrowego trybu życia, dlatego oferta sportowa jest coraz chętniej wybieranym benefitem pracowniczym. W Medicover Sport klienci mogą korzystać z pakietów sportowych oferujących dostęp do 4,5 tys. obiektów sportowych czy z pakietów online. Oferta jest zróżnicowana i dostosowana do indywidualnych preferencji. Warto także podkreślić, że w autorskim programie Zdrowa Firma kluczową rolę odgrywa oferta sportowa.

Raport jest elementem programu Zdrowa Firma, którego celem jest wsparcie firm we wszystkich obszarach zdrowia pracowników – fizycznego, psychicznego i społecznego. Dokument jest dostępny bezpłatnie na stronie: https://zdrowafirma.medicover.pl/