XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu – spotkanie świata biznesu i innowacji. Forum Ekonomiczne, zwane „polskim Davos”, to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie przedstawicieli świata biznesu, polityki, samorządu, nauki i kultury. To wyjątkowe miejsce spotkań i dialogu o współczesnych wyzwaniach, perspektywach rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwie i przezwyciężaniu kryzysów. Start XXX Forum Ekonomicznego już 7 września w Karpaczu.

Europa w poszukiwaniu przywództwa

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbędzie się w tym roku w dniach 7-9 września pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Goście forum to ponad 3000 osobistości z Europy, Azji Centralnej, USA. W sesjach plenarnych oraz ponad 200 panelach dyskusyjnych wezmą udział głowy państw i członkowie rządów, liderzy biznesu, dziennikarze, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. Dyskusje merytoryczne zaplanowano w ramach kilkunastu paneli tematycznych. Pojawią się takie zagadnienia jak „Biznes i Zarządzanie”, „Polityka Międzynarodowa”, „Forum Bezpieczeństwa”. Ponadto „Makroekonomia”, „Społeczeństwo” i „Forum Ochrony Zdrowia”. Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, główny partner wydarzenia to Województwo Dolnośląskie, a miasto gospodarz – Karpacz.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu - spotkanie świata biznesu i innowacji - ludzie na lotnisku spacerują z bagażami
XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu – spotkanie świata biznesu i innowacji

SmartCity – miasto przyszłości

Przede wszystkim panel Smart City związany jest z koncepcją „Zdrowego Miasta”. A zdrowe miasta to miasta przyszłości, których funkcjonowanie ukierunkowane jest na zapewnienie dobrostanu swoim mieszkańcom. Dlatego miasta tworzą warunki do odpowiedniej jakości życia, umożliwiając dostęp do wszystkich usług publicznych na odpowiednio wysokim poziomie.

Przede wszystkim takie miasta wykazują również wysoką dbałość o środowisko naturalne i racjonalne wykorzystanie zasobów. Ponadto dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, racjonalnej gospodarki odpadami, inwestowaniem w niskoemisyjny transport publiczny czy zwiększanie obecności zieleni na terenach miejskich. Zdrowe miasto to miejsce, w którym można połączyć pracę z wypoczynkiem i dostępem do usług publicznych na najwyższym poziomie oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Ponadto podczas wydarzenia zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

  • Człowiek Roku
  • Firma Roku
  • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Źródło: Forum Ekonomiczne