Uwaga! Zmiany w 500+. Z założenia program „Rodzina 500+” miał być rządowym wsparciem rodzin w pokryciu części wydatków polegających na wychowaniu dziecka. Szybko stał się odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa, dla wielu rodzin. I choć przez lata był jednym z najczęściej krytykowanych, to i tak zaskarbiał sobie przychylność, tych, którzy z jego dobrodziejstw korzystali, już od kwietnia 2016 roku.

Autor publikacji: Marek Chrzanowski

Zmiany w 500+

A było ich wielu, bowiem comiesięczna wypłata 500 zł na każde dziecko, szybko przyczyniła się do odczuwalnej poprawy sytuacji materialnej rodzin. I to bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Od lipca 2019 stał się programem powszechnym.

Wejście w życie kolejnych rządowych zmian, w tym (Nowy Ład) wymusiło zmiany niektórych zapisów programu „Rodzina 500+”.

Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Przyjmowaniem, rozpatrywaniem, a także samo przyznawanie świadczenia z rąk samorządów – gmin przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To on, będzie wypłacał na bieżąco przyznane świadczenie (np. na nowonarodzone dzieci). A już od 1 lutego 2022 r., zajmie się przyjmowaniem wniosków z programu Rodzina 500 plus na kolejny okres rozliczeniowy.

Uwaga! Zmiany w 500+ - damskie dłonie liczą banknoty 100 zlotowe.
Uwaga! Zmiany w 500+

Warto pamiętać, że do 31 maja 2022 br. do wypłacania świadczeń przyznanych przed 31 grudnia 2021, nadal upoważnione będą samorządy – gminy.

Główne zasady programu bez zmian

O świadczenie 500+ może ubiegać się każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: (związek małżeński, związek nieformalny, osoby samotnie wychowujące dziecko). Pełne świadczenie przysługuje jednak temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego jest utrzymaniu.

Samo postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzone przez ZUS odbywa się jedynie w formie elektronicznej. Zaś wypłata (w miesięcznych cyklach) świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Nadal prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na roczny okres świadczeniowy. Trwa on od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Chcąc uzyskać prawo do świadczenia na nowy okres od 1 czerwca 2022 r., należy złożyć wniosek od 1 lutego 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 30 kwietnia danego roku, jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 czerwca.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.