UN GCNP uruchamia system długoterminowego wsparcia dla Ukrainy. UN Global Compact Network Poland (UN GCNP), polskie biuro największej inicjatywy zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zostało włączone w łańcuch pomocy humanitarnej ONZ. Zadaniem UN GCNP jest mobilizacja sektora prywatnego i koordynacja współpracy biznesu z kluczowymi agendami pozarządowymi. UN GCNP realizuje te działania w ramach 8 obszarów wsparcia pomocy długoterminowej dla Ukraińców w Polsce. Do tej pory na ten cel zebrano prawie milion złotych. Według szacunków ONZ kwota potrzebna na pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy tylko w pierwszych 3 miesiącach to ok. 1,1 miliard dolarów.

Od razu po wybuchu wojny w Ukrainie UN GCNP podjęło szereg działań natychmiastowych w ramach tzw. RAPID ASSISTANCE, tj. dostarczenie żywności i leków na granicę oraz poza nią, organizacja transportu zbiorowego dla uchodźców, specjalnego transportu dla dzieci z domów dziecka. Ponadto zapewnienie wolontariuszy i koordynację ich działań na granicy oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. To wszystko mogło się wydarzyć za sprawą włączenia polskiego oddziału UN GCNP do łańcucha pomocy humanitarnej w ramach Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej przez UN OCHA – Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Natychmiastowa i na ogromną skalę była także pomoc ze strony biznesu zrzeszonego w ramach UN Global Compact.

UN GCNP uruchamia system długoterminowego wsparcia dla Ukrainy - dłonie w uścisku na tle flagi Ukrainy.
UN GCNP uruchamia system długoterminowego wsparcia dla Ukrainy

Niezbędne obszary wsparcia dla Ukrainy

Jednak już widać, jak ważne jest utworzenie stabilnego systemu długofalowej pomocy uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. UN GCNP wskazuje 8 obszarów, w których działania długoterminowe są niezbędne. Są to: zakwaterowanie, zatrudnienie, edukacja, zdrowie fizyczne i psychiczne, pomoc prawna, wyżywienie, logistyka, przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Wojna w Ukrainie przyczyniła się do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II wojny światowej. To problem, na który trzeba było zareagować natychmiast. Wiedzieliśmy jednak, że nie będzie to działanie krótkotrwałe, ale wielopoziomowe i wymagające długoterminowego planu wsparcia oraz środków do jego realizacji. Dlatego już na początku marca wystosowaliśmy apel do wszystkich członków UN GCNP. Widzimy, że to właśnie biznes – obok NGO i administracji rządowej – stał się niezbędnym ogniwem pomocy. Wyzwania są ogromne, dlatego nadal silnie sygnalizujemy i zachęcamy nie tylko naszych członków, ale cały etyczny biznes do udzielenia długofalowego wsparcia finansowego – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP.

W odpowiedzi na apel ogłoszony przez UN GCNP firmy do tej pory przekazały łącznie ponad 920 000 zł pomocy finansowej. Ponadto także wsparcie rzeczowe oraz logistyczne.

Środki finansowe można przekazywać nadal na specjalny numer konta:

Bank Millennium

57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

Tytuł przelewu: Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

Źródło: UN GCNP