Home Aktualności Umowa handlowa UE – Japonia przyniesie korzyści Polsce

Umowa handlowa UE – Japonia przyniesie korzyści Polsce

8 grudnia, po pięciu latach rozmów, udało się sfinalizować negocjacje umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i Japonią, z wyłączeniem rozdziału dotyczącego ochrony inwestycji. Jest szansa, że zwiększy się skala japońskich inwestycji w Polsce i wzrośnie eksport polskich firm na tamtejszy rynek.

Umowa w znacznym stopniu zliberalizuje handel produktami spożywczymi dla Europejczyków, ale też otworzy rynek europejski dla japońskiego sektora motoryzacyjnego. Handel między krajami Unii a Japonią obejmuje około 30% światowego PKB.

– Umowa o wolnym handlu z Japonią to przedsięwzięcie o równie dużym potencjale jak CETA. Za podpisaniem porozumienia przemawia nie tylko zgodność, co do wartości, ale i standardów jakości pomiędzy obiema regionami, ale równie ż komplementarność interesów. Umowa ta jest wyjątkowa, bo jej wyłącznym celem nie jest jedynie zwiększenie eksportu, ale też jasne poparcie wolnego handlu i sprzeciw wobec tendencji protekcjonistycznych, które reprezentuje polityka handlowa administracji Trumpa. Miejmy nadzieję, że porozumienie z Japonią będzie odgrywać rolę „metra z Sevre” dla wszystkich przyszłych umów liberalizujących handel – mówi Maciej Jeleński.

Po podpisaniu umowy bez wątpienia zwiększy się skala japońskich inwestycji w Unii, w tym także w Polsce, a eksport do Japonii wzrośnie o ok. 10%, w szczególności w sektorze spożywczym.

Zawarcie umowy o wolnym handlu z Japonią jest jednym z elementów ogłoszonej przez unijną komisarz ds. handlu, Cecilię Malmstrom w 2015 r. strategii „Handel z korzyścią dla wszystkich”, która zakłada rozszerzenie polityki handlowej UE o promocję wspólnych wartości, takich jak zrównoważony rozwój, wysokie standardy pracownicze czy ochrona środowiska. Jest to o tyle istotne, że wolny handel jest motorem wzrostu gospodarczego i jego znaczenie jest kluczowe dla rozwoju Unii Europejskiej, jako że konkurencyjność jej gospodarki zależy od integracji z globalnymi łańcuchami wartości, a ta z kolei zależy od redukcji barier handlowych.

Umowa o wolnym handlu z Japonią stanowi kamień milowy na miarę 21 wieku.

 

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan