Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 2022. Minister Finansów podpisał rozporządzenie przedłużające o rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Pozwoli to na zaniechanie poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym. Ponadto świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem. Rozporządzenie przewiduje również  preferencje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie kredytodawców.

Nowe rozporządzenie przedłuża o rok  dotychczasowe rozwiązania, które obowiązywały do końca 2021 r. Zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym, rozporządzenie obejmie również osoby, które zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. Pod warunkiem, że osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki.

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 2022 - mężczyzna trzyma dokumenty w rękach.
Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 2022

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 2022 – zaniechanie poboru podatku

Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku PIT umorzonych przez banki:

  • kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową,
  • wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

Omawiana regulacja przewiduje także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT.

Rozporządzenie ma na celu wsparcie kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących „kredytów frankowych”. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Jak kobiety kupują mieszkania?

Jak kobiety kupują mieszkania? Stare przysłowie mówi, że mężczyzna jest głową rodziny, natomiast kobieta szyją, która tą głową kręci. Czy ta zasada sprawdza się także przy zakupie mieszkania? Okazuje się, że tak. O dominującej roli kobiet na rynku nieruchomości wiadomo nie od dziś. Jak wskazują dane rynkowe aż 58% osób szukających mieszkania to kobiety. Panie wykonują pierwszy kroki, wysyłają zapytanie, dzwonią, umawiają się na spotkanie. Szukają lokalu spełniającego określone wymagania, dobrze znają oferty konkurencji i wnikliwie je analizują.