UE potępia agresję Rosji i nakłada nowe sankcje. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji wobec Ukrainy. Poprzez swoje nielegalne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska podkreśla prawo Ukrainy do wyboru własnego losu.

Rada Europejska zażądała, aby Rosja:

 • niezwłocznie zaprzestała działań wojskowych
 • bezwarunkowo wycofała wszystkie siły i sprzęt wojskowy z Ukrainy
 • w pełni respektowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy
 • przestrzegała prawa międzynarodowego
 • zaprzestała kampanii dezinformacyjnej i cyberataków.
UE potępia agresję Rosji i nakłada nowe sankcje - sala w Parlamencie Europejskim.
UE potępia agresję Rosji i nakłada nowe sankcje

Dalsze sankcje

Unia Europejska szybko i zdecydowanie zareagowała na uznanie przez Rosję samozwańczych podmiotów separatystycznych na Ukrainie i na rozmieszczenie rosyjskich sił zbrojnych. Przyjęła w odpowiedzi środki ograniczające, w tym pakiet sankcji z 23 lutego.

W ścisłej współpracy z partnerami i sojusznikami Unia Europejska uzgodniła dalsze środki ograniczające, których przyjęcie będzie miało rozległe i poważne konsekwencje dla Rosji.

Nowe sankcje obejmują:

 • sektor finansowy
 • sektor energii i transportu
 • produkty podwójnego zastosowania
 • kontrolę i finansowanie eksportu
 • politykę wizową
 • dodanie kolejnych Rosjan do wykazów sankcyjnych
 • nowe kryteria umieszczania w wykazach sankcyjnych.

Europa potępiła także zaangażowanie Białorusi w agresję wojskową Rosji i wezwała do szybkiego przygotowania kolejnego pakietu sankcji indywidualnych i gospodarczych, który obejmie również Białoruś. Wezwała również do czynienia postępów w pracach nad przygotowaniem i gotowością na wszystkich szczeblach. Zwróciła się do Komisji o zaproponowanie środków awaryjnych, w tym w dziedzinie energii.

Jedność i solidarność z Ukrainą

Rada Europejska wyraża niezachwiane poparcie dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową. Potwierdziła również, że w pełni solidaryzuje się z Ukrainą. Ponadto wraz ze swoimi partnerami międzynarodowymi będzie nadal wspomagać Ukrainę i jej obywateli. W tym poprzez dodatkowe wsparcie polityczne, finansowe i humanitarne oraz poprzez międzynarodową konferencję darczyńców.

Współpraca z partnerami międzynarodowymi

Przede wszystkim Unia Europejska będzie nadal ściśle współpracować ze swoimi sąsiadami. Ponownie wyraziła niezachwiane poparcie i zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i Republiki Mołdawii. Ponadto będzie dalej ściśle koordynować działania z partnerami i sojusznikami w ramach ONZ, OBWE, NATO i G-7.

Źródło: europa.eu