Home Aktualności Tauron zadebiutował na rynku Catalyst

Tauron zadebiutował na rynku Catalyst

Obligacje korporacyjne TAURON Polska Energia o wartości 1,75 mld zł zadebiutowały 12 marca na rynku Catalyst. W ramach przyjętego w 2013 r. programu emisji obligacji, TAURON może wyemitować jeszcze papiery o wartości 3,25 mld zł.

Obligacje zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych w zakończonej w listopadzie 2014 r. subskrypcji niepublicznej.

– Pozyskane z emisji obligacji środki będą przeznaczone na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON, który w najbliższych latach zakłada m.in. budowę nowoczesnego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Ubiegłoroczna emisja była największą ofertą w minionym roku i drugą największą w historii krajowego rynku korporacyjnych papierów dłużnych.

– Obligacje TAURON Polska Energia, które wyemitowaliśmy jesienią, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Inwestorzy byli gotowi objąć obligacje o wartości 2 mld zł, co pozwoliło nam podnieść planowaną wartość oferty z 1 mld zł do 1,75 mld zł oraz uzyskać bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Teraz, dzięki wprowadzeniu obligacji do obrotu, są one dostępne dla szerszego grona inwestorów, w tym dla inwestorów indywidualnych – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Wchodzące do obrotu obligacje mają pięcioletni okres zapadalności. Ich oprocentowanie oparte jest na sześciomiesięcznym WIBOR powiększonym o marżę 0,9 proc. Odsetki wypłacane będą co pół roku od daty emisji. Jednostkowa wartość obligacji wynosi 100 tys. zł. Papiery te nie są zabezpieczone.

Obligacje posiadają rating na poziomie A nadany przez agencja ratingową Fitch.

źródło: TAURON Polska Energia