Stopy procentowe znowu w górę. 7 lipca 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła po raz kolejny referencyjną stopę procentową z 6 do 6,5%. Jest to wzrost o 50 punktów bazowych i ostatnia podwyżka w tym roku.

To odważny ruch, ale wydaje się, że rozsądny patrząc na ostatnie odczyty danych makroekonomicznych. To też ruch w kontrze do tego, co robią inne banki centralne naszego regionu, np. czeski i węgierski. Niewykluczone, że właśnie bardzo odważne decyzje tego ostatniego banku i w zasadzie brak pozytywnych efektów dużej podwyżki stóp, spowodowały że RPP postanowiła podwyższyć stopy poniżej oczekiwań rynkowych.

Stopy procentowe znowu w górę - mężczyzna stoi przy stole  przed otwartym laptopem i dokumentami leżącymi obok.
Stopy procentowe znowu w górę

Stopy procentowe – ostatnia podwyżka w tym roku?

To powinna być ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku. Decydujące będą najbliższe odczyty danych dotyczących przemysłu, rynku pracy, handlu zagranicznego oraz w mniejszym stopniu inflacji, która ponownie prawdopodobnie odnotuje rekordowy wzrost.

Złoty pozostał niewzruszony. Wydaje się, że rynek już wcześniej zdyskontował zaskakująco niską podwyżkę. Po dzisiejszym komunikacie złoty utrzymuje się poniżej 4,8 zł za jedno euro. Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe kilka dni nie przebije tego poziomu oporu.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Czy wodór będzie napędzał nasze samochody?

Czy wodór będzie napędzał nasze samochody? W Krakowie ruszyła pierwsza mobilna stacja tankowania wodorem. Będzie obsługiwała autobusy miejskie, których miasto docelowo zamierza kupić 150. W Polsce według dyrektywy AFIR ma powstać sieć stacji tankowania wodorem. W ramach Transeuropejskiej sieć transportowej – TEN-T stacje mają być rozlokowane wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych co 150 km, a wszystko to przed rokiem 2030. Jednak to tylko kropla w morzu potrzeb. Czy wodór rzeczywiście stanie się paliwem przyszłości?

Idea bezemisyjnego transportu staje się coraz bardziej realna. Od 2035 roku nie zarejestrujemy nowego samochodu spalającego benzynę czy ropę, a nawet hybrydy. Jednak obecnie na rynku wśród bezemisyjnych samochodów królują te bateryjne. Wodorowych aut czy to na ogniwa paliwowe, czy tych spalających wodór po prostu nie ma gdzie tankować. Do 2030 roku ma powstać 57 stacji zbudowanych przez PKN Orlen. Ponadto według Polskiej Strategii Wodorowej do 2025 roku ma zostać uruchomionych 35 stacji tankowania tego paliwa.