Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie – poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu.

RPP zdecydowała, że stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Obecnie większość ekonomistów spodziewa się, że w 2018 roku nie dojdzie do żadnej podwyżki stóp procentowych – taki scenariusz przewiduje 12 ośrodków analitycznych. W styczniu stabilne stopy do końca tego roku prognozowało jedynie 3 ekonomistów.