Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w maju. W maju sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła blisko 2,4 mld złotych. Polacy chętnie wybierają te instrumenty, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od poziomu inflacji. Łącznie 70% obligacji sprzedanych w maju stanowiły obligacje 4-letnie i 10-letnie, czyli instrumenty, których konstrukcja oprocentowania niweluje negatywny wpływ inflacji na zainwestowane oszczędności.

W maju sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2.353 mln zł.

Sprzedaż obligacji w maju:

  • 3-miesięczne (OTS0822) – 494,8 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0524) – 102,6 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0525) – 86,0 mln zł,
  • 4-letnie (COI0526) – 1.176,6 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0532) – 464,0 mln zł.

Przede wszystkim najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.176,6 mln zł (50% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (21%) i 10-letnie (20%). Ponadto w dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie (4%) oraz 3-letnie (4%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę 29 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+. Ponadto, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w maju - Grafika słupkowa przedstawiająca sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2021 i 2022 r (mln zł) w maju 2022 r
Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w maju

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Słono zapłacimy za wypoczynek w długi weekend

Słono zapłacimy za wypoczynek w długi weekend. Pomimo rosnących cen spora część z nas nie zrezygnowała z wypoczynku podczas Bożego Ciała. Stawki za noc robią wrażenie. Ceny miejsc noclegowych są o prawie 1/3 wyższe niż 2 lata temu.

561 zł – tyle średnio przyjdzie nam zapłacić za nocleg dla dwóch osób jeśli zdecydujemy się na wypoczynek podczas tegorocznego Bożego Ciała (16-19.06). Tak wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane popularnego portalu rezerwacyjnego. Są to stawki, na które muszą się przygotować Ci, którzy zwlekali z rezerwacją miejsc do ostatniej chwili. Innymi słowy rozpoczęli poszukiwania na niespełna tydzień przed długim weekendem.