Home Aktualności Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 rok

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 rok

W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada się wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. i 1,2 proc. inflację. Dochody budżetu państwa zaplanowano na niespełna 297,3 mld zł, a wydatki na 343,3 mld zł. Maksymalny deficyt nie powinien przekroczyć 46,1 mld zł.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, przyjęty przez Radę Ministrów 24 września 2014 r., został po raz pierwszy opracowywany przy zastosowaniu Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Została ona wprowadzona w odpowiedzi na konieczność zakończenia procedury nadmiernego deficytu oraz celem stabilizacji polskich finansów publicznych w długim okresie.

Zapisana w projekcie ustawy budżetowej prognoza dochodów na rok 2015 wynosi niespełna 297,3 mld zł i jest wyższa o ok. 11,1 mld zł (tj. o ok. 3,9%) od prognozowanego wykonania w 2014 r.

W projekcie budżetu szacuje się, że w skali 2014 r. realny wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,3%, a w przyszłym roku przyspieszy do 3,4%. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w kraju, pomimo korekt w dół spodziewanej skali ożywienia u głównych parterów handlowych Polski, związany jest z tym, że nawet po korektach, w 2015 r. wzrost PKB w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie szybszy niż w 2014 r. Dodatkowym wsparciem popytu krajowego będą też zapowiedziane działania związane m. in. ze zwiększeniem waloryzacji emerytur i rent oraz kolejnym zwiększeniem pomocy państwa dla rodzin z dziećmi w ramach ulgi podatkowej.

Przedstawiciele pracodawców pozytywnie odnieśli się do założeń makroekonomicznych projektu ustawy budżetowej na 2015 r. W opinii Konfederacji Lewiatan projekt ustawy budżetowej jest realistyczny – nie ma w nim zagrożeń, które mogłyby spowodować jego nowelizację w toku wykonania.

Celem rządu w zakresie sektora finansów publicznych jest osiągnięcie odpowiedniego tempa konsolidacji finansów publicznych w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Projekt budżetu wpisuje się w strategię ograniczania deficytu sektora finansów publicznych, dzięki czemu w 2016 r. możliwe będzie zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu.

Zgodnie z konstytucją rząd przekazuje ostatecznie projekt Sejmowi do końca września.

źródło: Ministerstwo Finansów