Home Aktualności Rynek walutowy. Sprostać oczekiwaniom

Rynek walutowy. Sprostać oczekiwaniom

Pytanie przed posiedzeniem ECB nie brzmi czy dojdzie do poluzowania, ale czy podjęta decyzja sprosta oczekiwaniom inwestorów? Obecnie wyceniana jest obniżka o 12 pb. Rynek po cichu może także liczyć, że ECB ponownie zaskoczy i obierze zupełnie nowy kierunek w polityce.

Naszym zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że jutro nastąpi szereg mniejszych modyfikacji. Zakładamy obniżenie stóp (o 10 pb), rozszerzenie programu QE i jego optymalizację pod postacią poluzowania części związanych z nim restrykcji. Oczekujemy też przedstawienia założeń systemu dwustopniowych ujemnych stóp, ale jego uruchomienie nastąpi zapewne dopiero w przyszłości. W zakresie modyfikacji QE spodziewamy się wydłużenia programu do września 2017 i rozszerzenia jego skali o 10 mld euro miesięcznie. W sytuacji ostrego podziału w łonie Rady Prezesów i przy założeniu, że decyzja zapadnie minimalną przewagą pewne znaczenie może zyskać fakt, że rotacyjnie nie głosuje w marcu dwójka jastrzębi – zadeklarowanych oponentów dalszego luzowania: Jens Weidmann i Ardo Hansson.

Władze monetarne mają bardzo szerokie spektrum narzędzi. Ich różne kombinacje mogą diametralnie odmienić percepcję wpływu podjętych działań na rynki finansowe. Załamaniu ulega też dotychczasowa zasada: im gorzej dla euro, tym lepiej dla indeksów. Powód to negatywna presja na sektor bankowy wywierana przez środowisko ujemnych stóp. Dlatego też im silniejszy nacisk zostanie położony na zwiększenie i rozszerzenie programu ilościowego luzowania, tym pozytywniejsza będzie reakcja rynku akcji.

Jeśli zaś chodzi o EUR/USD to spodziewany przez nas zestaw narzędzi powinien wywrzeć krótkotrwałą presję na euro i może nie wystarczyć do wykrystalizowania się nowej tendencji spadkowej w notowaniach. Kluczowy poziom 1,0750 jest po prostu zbyt odległy. Tylko radyklany zestaw działań mógłby doprowadzić do jego przełamania. Dodajmy także, że pozycja spekulacyjna w danych CFTC jest diametralnie odmienna niż w grudniu. Wtedy krótkie pozycje spekulacyjne stanowiły ponad 40 proc. wszystkich pozycji, teraz dane CFTC datowane na 1 marca wskazują na 16 proc. ale można spodziewać się mniejszego odsetka w oparciu o przebieg notowań i wskazania rynku opcji walutowych. Jest to ważne, gdyż ma istotne implikacje dla zachowania inwestorów. Po pierwsze: w przypadku rozczarowania nie dojdzie do pokrywania pozycji w takiej skali jak w grudniu. Po drugie: inwestorzy będą wchodzić na rynek w reakcji na działania ECB a nie zarządzać swoją pozycją. Za takim scenariuszem przemawiają też niskie obroty na euro, o których spekuluje sią na rynku od dłuższego czasu. Dobre nastroje na globalnych rynkach, presja na euro pod wpływem polityki ECB i brak luzowania ze strony RPP to wręcz wymarzone środowisko dla polskiej waluty. EUR/PLN osunął się pod 4,32, nadal kluczowym poziomem pozostaje 4,30.

Sporządził: Bartosz Sawicki, DM TMS Brokers S.A.