Rusza II edycja projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Turystyka to przede wszystkim usługi, czyli nowe lub dodatkowe miejsca pracy. Turystyka rozwijająca się w oparciu o lokalne zasoby, odpowiednio przygotowane kadry, energię i kreatywność mieszkańców, to szansa na budowanie unikalnej oferty, która przyciągnie turystów, również w miejsca obecnie mniej popularne. Dlatego projekt „Polskie Marki Turystyczne” staje się ważnym elementem wspierającym rozwój potencjału turystycznego i gospodarczego Polski.

Marka turystyczna

Polskie Marki Turystyczne – to program, który jest okazją i szansą do podjęcia współpracy na rzecz popularyzacji godnych polecenia i wartych odwiedzenia miejsc. Ponadto promocji dobrych praktyk w obszarze turystyki. Marka turystyczna, czyli atrakcyjne – kulturowo, geograficznie i przyrodniczo – miejsce, powinna być łatwo identyfikowalna przez potencjalnych turystów. Wyróżniać się swoją ofertą, reprezentując wysoki poziom jakości oraz skutecznie wspomagając ruch turystyczny na danym obszarze. W proces tworzenia marki turystycznej powinni być zaangażowani przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych oraz branży turystycznej.

Rusza II edycja projektu „Polskie Marki Turystyczne”  - szlaki górskie
Rusza II edycja projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Cel projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Celem inicjatywy jest stymulowanie współpracy w zakresie rozwoju turystyki na poziomie lokalnym, czego  efektem byłoby ukonstytuowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzających rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze. To przykład rozwiązania, który wpisuje się również w zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. 

Natomiast tytuł „Polska Marka Turystyczna”  ma się docelowo stać prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i unikalność oferowane przez dany obszar. Będzie to narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej i kształtowania ruchu turystycznego. Przede wszystkim na znaczeniu będzie zyskiwać jakość, a nie tylko skala ruchu turystycznego.

Kto może się zgłaszać

O tytuł „Polska Marka Turystyczna” mogą ubiegać się: organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki.

Zgłoszenia do II edycji projektu Polskie Marki Turystyczne należy dokonać przy użyciu formularza zgłoszeniowego. Będzie on opublikowany na stronie internetowej polskiemarkiturystyczne.gov.pl. Uruchomienie naboru wniosków planuje się na pierwszy tydzień sierpnia br

Korzyści dla laureatów projektu:

  • MRPiT oferuje im wsparcie o charakterze ekspercko-doradczym;
  • Udział w szkoleniach z zakresu zarządzania, promocji, aspektów prawnych, RODO;
  • Prezentacja w broszurze informacyjnej o laureatach projektu;
  • Możliwość korzystania z systemu identyfikacji wizualnej projektu;
  • Udział w działaniach promocyjnych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną m.in.. prezentacje w ramach podróży dla mediów. W tym bloggerów, publikacje w mediach POT, udział w kampaniach promocyjnych na ryku krajowym (w 2020 r. „Odpoczywaj w Polsce”);
  • włączenie PMT do kampanii „Turystyczna Szkoła” (projekt jest skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Podstawą projektu jest strona internetowa z bazą materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz bazą scenariuszy wycieczek szkolnych).

Źródło: gov.pl