Rusza 26. edycja Nagrody Naukowej Siemensa. Jest to konkurs organizowany przez firmę Siemens Polska wspólnie z Politechniką Warszawską. Gigant technologiczny od ponad 25 lat wspiera najbardziej utalentowanych naukowców i studentów. Trwająca już ponad ćwierć wieku współpraca firmy z polskimi uczelniami przynosi korzyści wybitnym naukowcom i studentom. Ponadto ich macierzystym ośrodkom akademickim. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo przewidziane jest doposażenie laboratoriów ośrodków akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa.

Oprócz wsparcia finansowego najlepszych projektów oraz nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, zwycięzcy mogą liczyć na zaangażowanie praktyków z Siemensa uczestniczących w procesie kształcenia przyszłych inżynierów. Nagroda promująca rozwój nauki i innowacyjności ma szczególne znaczenie w czasach gwałtownie przyspieszającej transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 i powszechnej digitalizacji. W trzech konkursach o Nagrodę Siemensa rywalizują naukowcy i zespoły badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia. Zwycięskie projekty są wyłaniane przez eksperckie jury. Wybiera ono zgłoszenia o największym potencjale rozwoju naukowego i inżynieryjnego. I przede wszystkim odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i gospodarki.

Plakat promujący 26. konkurs o Nagrodę Siemensa

Konkurs wyłoni dwóch laureatów

Nagroda Badawcza Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych przyznawana jest za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych. Możliwe do zastosowania w praktyce. Nagroda Promocyjna Siemensa premiuje wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Z kolei w rywalizacji o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów studiów I i II stopnia przyznawane są nagrody w dwóch obszarach – automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

Politechnika Warszawska przyznaje Nagrodę Naukową Siemensa, przez co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu polskiej nauki i myśli technicznej.

Wartość przyznawanej Nagrody Badawczej wynosi 40 000 zł. Nagrody Promocyjnej zaś 30 000 zł.

Tematyka prac i projektów zgłaszanych do konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

  • zarządzanie w przemyśle. W tym technologie dla przemysłu 4.0 – digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), digital twin, 5G;
  • elektrotechnika. W tym mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach. Ponadto efektywność energetyczna obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna i budynkowa, a także aktywności Siemensa związane ze Smart City);
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Organizatorzy konkursu przyjmują prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska. Ponadto budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych powiązanych z głównymi dziedzinami konkursowymi.

W ramach konkursu dla absolwentów studiów I i II stopnia nagrodzone zostaną przede wszystkim prace dyplomowe z następujących obszarów automatyki i robotyki oraz elektrotechniki :

  • budowa lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki;
  • sieci i mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność. Ponadto przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych. Ponadto także automatyka elektroenergetyczna oraz budynkowa i aktywności w zakresie Smart City firmy Siemens.

Nagrody w każdej kategorii wynoszą: I nagroda – 10 000 zł, II nagroda – 5 000 złotych, III nagroda – 3 000 złotych.

Zgłoszenia do wszystkich kategorii 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa należy uiścić do 30 czerwca 2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na jesień 2021 r.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, regulamin oraz informacje o nagrodach dostępne są tutaj.

Źródło: Politechnika Warszawska