Home Aktualności Rozwój Polski i Europy Środkowej napędzany przez MŚP

Rozwój Polski i Europy Środkowej napędzany przez MŚP

We wschodniej części Europy w ostatnich latach umocnił się ekonomicznie region leżący od Bałtyku po basen Morza Śródziemnego, który na tle innych krajów wyróżnia dynamiczny rozwój. Za jego sukcesem stoi między innymi prężnie działający sektor MŚP oraz dynamicznie rozwijający się e-handel. Przygotowany przez PayPal
i Deloitte raport „Nowe Tygrysy Europy” prezentuje uwarunkowania sukcesu krajów, które mimo różnych doświadczeń historycznych i ekonomicznych łączą zaskakująco podobne fundamenty trwającej w nich cyfrowej rewolucji

Wybrane wnioski:

  • Kraje leżące między Rosją a Europą Zachodnią nadrabiają zaległości gospodarcze w stosunku do bardziej rozwiniętych obszarów UE – ich PKB rośnie szybciej od reszty Europy.
  • Główne powody ekonomicznego sukcesu to: duży potencjał demograficzny, przejście w stronę gospodarki cyfrowej i szybko rosnący udział przychodów z e-commerce w obrotach firm (wzrost o 200% od 2007).
  • Jedną z sił sił napędowych rozwoju regionu są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zapewniając najwięcej miejsc pracy i wytwarzając ponad połowę PKB z eksportu.
  • Polska jest jednym z liderów regionu – z największą liczbą ludności, małych i średnich firm oraz rynkiem e-commerce wartym w 2017 roku ponad 7,5 miliarda dolarów.

Lokalne firmy coraz odważniej wychodzą na rynki zagraniczne, generując z eksportu aż 56% PKB – o 14 punktów procentowych więcej niż w innych krajach Unii. Rosnąca siła gospodarcza regionu to zasługa przede wszystkim kwitnącej w nim przedsiębiorczości.
Już co czwarta mała lub średnia firma zarejestrowana w UE (5,2 mln na 22 mln łącznie) pochodzi właśnie z tego obszaru. Istotny jest również wzrost produktywności pracowników – o 9% wyższy niż w 2007 roku (ponad 40% szybszy wzrost niż w bardziej rozwiniętych krajach Europy)