Rozwój kompetencji z unijnym wsparciem. Nauka nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynku. O tym będą uczyć się uczestnicy obecnej edycji Akademii Menadżera Innowacji.  W sześciomiesięcznym programie, dofinansowanym z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, wezmą udział menadżerowie z ok. 40 firm. 14 lipca rozpoczęła się III edycja programu doradczo-szkoleniowego dla firm organizowanego przez PARP.

Akademia Menadżera Innowacji to szansa dla kadry zarządzającej. W przypadku małych przedsiębiorstw także właścicieli firm, na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług wewnątrz organizacji. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw bez względu na wielkość i branżę. Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej. Ponadto oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie.

Rozwój kompetencji z unijnym wsparciem. Rusza Akademia Menadżera Innowacji - 4 mężczyzn patrzy na ekran tableta
Rozwój kompetencji z unijnym wsparciem. Rusza Akademia Menadżera Innowacji

W tegorocznej rekrutacji niecały miesiąc do programu zgłosiło się ponad 200 osób z 64 firm. Najwięcej z województwa mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Ostatecznie do III edycji zakwalifikowani zostali przedstawiciele ok. 40 firm.

Przede wszystkim sukces rekrutacji do III edycji Akademii Menadżera Innowacji pokazał, jak dużą wagę polskie przedsiębiorstwa przywiązują obecnie do rozwoju kompetencji. Dla wielu z nich innowacyjne rozwiązania wdrażane w firmie to gwarancja dalszego rozwoju. Innowacje są skuteczną drogą wyjścia z kryzysu spowodowanego przez pandemię.

W zjeździe rozpoczynającym III edycję uczestniczyli:

  • Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej,
  • Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii,
  • Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego,
  • Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Unikalny projekt

Przede wszystkim sześciomiesięczny cykl zjazdów obejmuje części: szkoleniową i praktyczną . Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych spotkań. Zajęcia w zespołach warsztatowych będą prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi.

Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą. Podczas warsztatów przedsiębiorcy wypracowują Plan wdrożenia zmiany odpowiadające na potrzeby wprowadzania innowacji (innowacyjnych rozwiązań).

Celem modelu szkoleniowego jest promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom w firmie. Ponadto zbudowanie społeczności menadżerów innowacji i przygotowanie jej do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje. Każdy uczestnik programu zyskuje dostęp do materiałów merytorycznych wykorzystywanych podczas zajęć. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy stają się członkami Klubu Alumnów AMI, dzięki czemu mogą utrzymywać i rozwijać kontakty ważne dla rozwoju firmy.

Więcej informacji na temat programu Akademii Menadżera Innowacji.

Źródło: PARP