24,5 mln. złotych – tyle spółka zamierza wypłacić w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. To oznacza wypłatę 2 złotych na każdą akcję. Dywidenda jest najwyższa w historii firmy bo i zysk netto za pierwsze półrocze 2020 był rekordowy. Pieniądze mają trafić do akcjonariuszy w pierwszej połowie listopada.

Krynica Vitamin – treść raportu

Zarząd Krynica Vitamin S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 13 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 _”Uchwała”_.
Uchwała została podjęta pod warunkiem zawieszającym wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Spółki postanowił o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 z zysku netto za okres obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

  • 1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 24 503 626 PLN _dwadzieścia cztery miliony pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych_ – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • 2. zaliczką będzie objęte wszystkie 12.251.813 akcji Spółki,
  • 3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 2 PLN,
  • 4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 03 listopada 2020 r.
  • 5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 10 listopada 2020 r.
  • O wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Nagroda dla Krynicy Vitamin S.A.

Kilka dni temu firma została nagrodzona przez Magazyn VIP za wprowadzenie na rynek marki płynów dezynfekujących HYGEA med. „Ta nagroda i sytuacja, którą mamy dzisiaj potwierdza to, że podjeliśmy słuszną decyzję rozpoczynając produkcję płynu do dezynfekcji” – mówi Piotr Czachorowski, Prezes Zarządu Krynica Vitamin S.A. – „Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że nadal będziemy się rozwijać i nadal będziemy potrzebować nowych pracowników” – dodaje Piotr Czachorowski. Relację z tego wydarzenia można zobaczyć w poniższej publikacji