Przelew na telefon mocno zyskują na popularności. Płatności natychmiastowe to przyszłość rozliczeń pomiędzy ludźmi. To najszybszy i najłatwiejszy sposób na przekazanie sobie pieniędzy bezgotówkowo i bezproblemowo. Rok do roku udział transakcji P2P we wszystkich realizowanych BLIKIEM wzrósł o 5 punktów procentowych, a udział e-commerce spadł poniżej 70 proc. Od kwietnia do czerwca 2021 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali blisko 176 mln transakcji o wartości 24 mld zł. W tym czasie najszybciej rosła liczba przelewów na telefon BLIK. Było ich aż 25,5 mln – to wzrost o 187 proc. rok do roku. Na koniec drugiego kwartału z BLIKA aktywnie korzystało już blisko 8 mln użytkowników, blisko 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

W drugim kwartale br. użytkownicy zrealizowali 176 mln transakcji BLIKIEM. Jest to dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Łączna wartość transakcji również podwoiła się w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku i wyniosła 24 mld zł.

Liczba aktywnych użytkowników BLIKA (takich, którzy każdego miesiąca realizują przynajmniej jedną transakcję) wzrosła do 8 mln osób. Jest to blisko pól miliona więcej, niż na koniec pierwszego kwartału 2021 r.

Przelew na telefon mocno zyskują na popularności - kobieta siedzi przy biurku i trzyma w ręce telefon, a w drugiej kawę
Przelew na telefon mocno zyskują na popularności

Prawie 70 proc. transakcji w drugim kwartale br. zrealizowano w internecie, było ich 121,5 mln, z czego ponad 3,8  mln to transakcje wykonane w globalnym e-commerce. Rozliczane przez międzynarodowych operatorów płatności. Wartość transakcji online osiągnęła prawie 14,5 mld zł. Natomiast średnia wartość transakcji w e-commerce to 120 zł.

Przelewy na telefon – olbrzymi wzrost popularności

Drugą najchętniej wykorzystywaną funkcją BLIKA są przelewy na telefon. Stanowią już prawie 15 proc. wszystkich transakcji. W drugim kwartale użytkownicy skorzystali z tej metody przekazywania sobie pieniędzy aż 25,5 mln razy. Jest to wzrost o 187 proc. rok do roku. W rekordowym dniu zrealizowano ponad 450 tys. przelewów na telefon BLIK. Wartość takich transakcji w drugim  kwartale osiągnęła prawie 3 mld zł. Średnia kwota takiego rozliczenia to 118 zł. Z tego sposobu przekazywania pieniędzy – natychmiastowo i o dowolnej porze – korzystać mogą klienci 10 banków.

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła rok do roku aż o 133 proc. do poziomu 19,6 mln transakcji w drugim kwartale roku. Ponadto ich wartość w tym czasie przekroczyła miliarda zł (średnia wartość transakcji to 54 zł). Warto dodać że dane za drugi kwartał nie uwzględniają jeszcze transakcji zbliżeniowych BLIKIEM, które wprowadzane są sukcesywnie dopiero obecnie. Transakcje w terminalach POS stanowiły w drugim kwartale 11 proc. wszystkich zrealizowanych BLIKIEM.

9 mln transakcji w drugim kwartale zrealizowano w bankomatach, liczba wpłat i wypłat wzrosła rok do roku o 65 proc. Ich wartość osiągnęła niemal 6 mld zł (to o 83 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Średnia kwota transakcji w bankomacie przekracza 600 zł.

W drugim kwartale roku użytkownicy realizowali BLIKIEM średnio prawie 2 mln transakcji każdego dnia. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie 2020 r. W najlepszym dniu drugiego kwartału odnotowano 2,5 mln transakcji. Średnia kwota transakcji BLIKIEM to 137 zł.

Źródło: BLIK