Prosta Spółka Akcyjna – jak ją złożyć, zasady działania i jej znaczenie dla gospodarki. PSA to proste i tanie rozwiązanie dla innowacyjnych przedsiębiorców. Jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes. Jednak nie mają na to własnego majątku. Można ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta.

Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Jej celem jest m.in. wzmocnienie rozwoju start-upów, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportu” polskich pomysłów za granicę. Dzięki PSA przedsiębiorca może szybciej założyć i zlikwidować spółkę kapitałową. Ponadto także sprawniej nią zarządzać i łatwiej pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności.

Prosta Spółka Akcyjna – jak ją złożyć, zasady działania i jej znaczenie dla gospodarki - ludzie siedzą biurze przy biurku , na którym stoi laptop i leżą dokumenty.
Prosta Spółka Akcyjna – jak ją złożyć, zasady działania i jej znaczenie dla gospodarki

Prosta Spółka Akcyjna – na czym polega

Od ponad dwóch miesięcy, dokładnie od 1 lipca 2021 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która jest podstawą prawną działania w Polsce prostej spółki akcyjnej (PSA).

 • Aby założyć PSA nie musisz mieć wysokiego kapitału akcyjnego. Wystarczy kapitał założycielski wynoszący 1 zł – w ten sposób możesz zostać akcjonariuszem bez wnoszenia wkładu pieniężnego i bez posiadanego majątku.
 • PSA skutecznie zabezpiecza interesy wierzycieli spółki – m.in. zakaz wypłat, które zagrażają wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania.
 • W PSA organy spółki mają elastyczną formułę – wystarczy jednoosobowy zarząd, nie musisz  tworzyć rady nadzorczej; możesz też stworzyć jeden organ, który łączy zarządzanie i nadzór – radę dyrektorów.
 • Masz większą swobodę w podejmowaniu uchwał zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.
 • W PSA masz większą elastyczność, jeżeli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki. W tym akcje za pracę lub usługi.
 • Rejestr akcjonariuszy w PSA prowadzisz w formie cyfrowej, przez notariusza lub biuro maklerskie. Dzięki temu łatwiej możesz sprzedawać i kupować akcje.
 • PSA nie ma obowiązków spółki publicznej i związanych z tym restrykcji – jej akcje nie są notowane na giełdzie.
 • W PSA są proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na jej realizację. Masz skrócone terminy dla „klasycznej” likwidacji oraz możliwość wykreślenia spółki z KRS bez likwidacji, przez przejęcie jej majątku przez akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli.

Kto i jak może ją założyć

Prostą Spółkę Akcyjną można założyć jednoosobowo lub z kilkoma osobami. Nie jest do tego konieczne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółkę można zarejestrować w 24 h, przez internet. Logowanie do e-formularza przez ePUAP na stronie Portalu Rejestrów Sądowych lub „tradycyjnie”, u notariusza.

Prosta Spółka Akcyjna – wzmocnienie start-upów w Polsce

Przyjmując nowe regulacje, Polska włącza się m.in. w europejski trend tworzenia form prawnych ukierunkowanych na rozwój start-upów. W ten sposób może nie tylko zatrzymać rodzime start-upy w Polsce, ale konkurować regulacyjnie z innymi krajami. Potencjał start-upów w 2023 r. został oszacowany przez Deloitte na:

 • 2,2 mld zł wartości dodanej,
 • ponad 50 tys. miejsc pracy,
 • 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

Źródło:gov.pl