Home Aktualności Propozycje działań MG w sprawie wzrostu kursu franka

Propozycje działań MG w sprawie wzrostu kursu franka

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycje działań, które powinny pomóc rozwiązać trudną sytuację wywołaną wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Dotyczą one zarówno administracji rządowej jak i sektora bankowego.

Ministerstwo Gospodarki zwraca uwagę, że „rozwiązanie sytuacji związanej z silną aprecjacją franka może nastąpić jeżeli wszystkie strony (banki, klienci i administracja państwowa) wykażą się chęcią porozumienia i będą starały się zrozumieć sytuację drugiej strony. Działania powinny w szczególności skupiać się na kredytobiorcach, którzy zamieszkują nieruchomość (kredyt na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, a nie sfinansowanie inwestycji). W przypadkach spornych, lub wymagających bardziej zindywidualizowanego podejścia, pomocne w znalezieniu rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez banki i kredytobiorców może być przeprowadzenie mediacji”.

Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że skala problemu wymaga przede wszystkim rozwiązań o charakterze systemowym. Pismo zawiera m.in. rekomendacje względem banków oraz  rekomendacje zmian prawnych i regulacyjnych.

Wszystkie propozycje działań dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki