Home Aktualności Producenci leków przeciwni opłacie za badania jakościowe

Producenci leków przeciwni opłacie za badania jakościowe

Przedsiębiorstwa nie powinny ponosić kosztów badań jakościowych za swoje produkty wykonywanych w ramach ustawowego nadzoru inspekcji farmaceutycznej. Konfederacja Lewiatan apeluje do senatorów o zmianę przepisu Prawa farmaceutycznego, który wprowadził taki obowiązek.

Sejm przyjął na początku grudnia br. ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Została ona uchwalona mimo zdecydowanego sprzeciwu środowiska producentów leków.

Jeden z przepisów ustawy stanowi, że podmiot odpowiedzialny będzie ponosił koszty badań jakościowych za swój produkt wykonywanych w ramach ustawowego nadzoru inspekcji farmaceutycznej nawet w sytuacji, gdy badania te potwierdzą jego należytą jakość.

Lewiatan apeluje o wykreślenie tego przepisu, gdyż jest on sprzeczny z zasadą proporcjonalności i adekwatności oraz stanowi nadmierne i całkowicie nieuzasadnione obciążenie dla podmiotów odpowiedzialnych. Trudno się bowiem zgodzić z sytuacją, w której spełnienie wszystkich wymagań jakościowych w odniesieniu do własnego produktu generuje po stronie producenta dodatkowe koszty związane z wykonywaniem obowiązków ustawowych nałożonych na Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Dodatkowo, proponowane w projekcie ustawy finansowanie obowiązków organów państwowych ze środków pochodzących od podmiotów gospodarczych narusza  konstytucyjne zasady dotyczące finansów publicznych. Powstaje bowiem sytuacja, w której organ administracji publicznej wykonujący swoje obowiązki kontrolne pobiera opłaty od kontrolowanego za pozytywną ocenę jego działalności.

źródło: Konfederacja Lewiatan