Home Aktualności Premier Kopacz zleciła zbadanie działań baków w związku ze wzrostem kursu franka

Premier Kopacz zleciła zbadanie działań baków w związku ze wzrostem kursu franka

Premier Ewa Kopacz zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Komisji Nadzoru Finansowego o skontrolowanie banków w związku ze zmianami stóp procentowych franka szwajcarskiego. Dotyczy to ewentualnych nieprawidłowości w sprawie umów o kredyty hiopoteczne  i ma na celu sprawdzenia, czy banki nie naruszają interesów kredytobiorców, które są prawnie chronione.

UOKiK już rozpoczął działania wyjaśniające, a KNF zadeklarował, że analizuje umowy dotyczące kredytów we frankach i jak najszybciej udzieli odpowiedzi Pani Premier.