Home Aktualności Pozostał jeszcze tylko miesiąc!

Pozostał jeszcze tylko miesiąc!

Jeszcze tylko miesiąc pozostał na wybór pomiędzy OFE a OFE i ZUS-em.

Od trzech miesięcy można składać deklaracje o przekazywaniu składki emerytalnej do OFE. Do dnia dzisiejszego złożyło ją tylko 354 tysiące osób, czyli niecałe 3 procent.

Niewiele, gdyż uprawnionych do zapisywania się do Otwartych Funduszy Emerytalnych jest aż 14 milionów.

Jak mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek deklarację można złożyć osobiście, wysłać listem lub przesłać drogą elektroniczną. Oświadczenie jest ogólnodostępne.

Dla zdecydowanych na bycie w funduszu, odprowadzane będzie 2,92 procent podstawy wymiaru składki emerytalnej, reszta, czyli 4,38 trafiać będzie do ZUS-u. Natomiast, gdy zostaniemy w ZUSie, czyli nie złożymy deklaracji odnośnie wyboru OFE do końca lipca, na ich subkonto będzie odprowadzane 7,3 procent podstawy wymiaru naszej składki emerytalnej.

Decyzja, nie jest ostateczna. Będzie można ją zmienić za dwa lata. Następnie co cztery lata będzie okres czterech miesięcy do ewentualnych zmian.