Home Aktualności Ponad 52,5 mln zł wsparcia dla firm

Ponad 52,5 mln zł wsparcia dla firm

PARP rozstrzygnęła II etap konkursu nr 4 dedykowanego miastom średnim w poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek, w którym przedsiębiorcy złożyli 10 wniosków na ponad 87,5 mln zł. 5 projektów (2 z Chełma i po jednym z Mielca, Zawiercia i Łukowa) otrzymają 52 559 415,00 zł wsparcia z puli 400 mln zł.

Dzięki wdrożeniu prac B+R powstanie m.in. interoperacyjne, trzyfunkcyjne urządzenie biletowe o nowych parametrach użytkowych dla komunikacji zbiorowej, zostanie wdrożone obuwie specjalistyczne o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzytującej recykling kopolimerów EVA i innowacyjny dodatek stabilizujący do mieszanek asfaltowych pozyskiwany dzięki racyklingowi zużytych opon.

Program zapewnia środki na realizację wdrożeń wyników projektów badawczych, zgodnie z hasłem: „od pomysłu do rynku”. Żeby stworzyć innowację, konieczne jest przeprowadzenie lub zlecenie prac badawczo-rozwojowych (B+R). Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Dotacje PARP można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Przedstawiciele MŚP mogą także otrzymać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Nabór wniosków dla firm z miast średnich w konkursie Badania na rynek trwa do 28 lutego 2018 r. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 20 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70%.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

W kryteriach oceny projektów w tym działaniu wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

  • obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
  • obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia,
  • zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój,
  • zmieniono punktację w kryterium „Przygotowanie projektu do realizacji”, w którym aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

 

 

Źródło: poir.parp.gov.pl